Finnlines ökar fraktkapaciteten

Finnlines är i färd med att bygga två nya gods- och passagerarfartyg. Foto: Finnlines

Finnlines fortsätter att utöka sin service genom att öka fraktkapaciteten och förbättra sitt nätverk. Under har Finnlines öppnat en ny rutt mellan Rosslare på Irland och Zeebrugge i Belgien, som är en viktig förbindelselänk till den irländska industrin. Under sommaren utökade man också sin flotta med tre nybyggda miljövänliga godsfartyg, som trafikerar rutten Bilbao–Zeebrugge/Antwerp–Travemünde–Helsingfors/Kotka–Paldiski.

Fraktkapaciteten för vart och ett av fartygen är 5 800 lastmeter, vilket motsvarar ungefär 400 trailrar. De tre jättefartygen har utrustats med den bästa tillgängliga tekniken och erbjuder därför inte bara kunderna stordriftsfördelar, utan även en minskad klimatpåverkan som stöttar deras gröna omställning.

Några exempel är “air lubrication”, ett innovativt system som använder luftbubblor för att minska friktionen mellan fartygets skrov och vattnet, och därmed bränsleförbrukningen, kraftfulla batterier och solpaneler.

Finnlines är även i färd med att bygga två kombinerade gods- och passagerarfartyg, RoPax-färjor, i den nya Superstar-klassen, som planeras sättas i trafik 2023. Vart och ett av dessa kan transportera 300 lastbilar, 200 bilar och 1 100 passagerare. Introduktionen av de nya RoPax-färjorna utgör en betydande investering i passagerartrafiken mellan Sverige, Åland och Finland på rutten Kapellskär–Långnäs–Nådendal.