Dubbdäcksstudie kritiseras av däcktillverkare

Arkivbild

Den 1 oktober presenterade Chalmers en studie av dubbdäcks påverkan på mänsklig hälsa. Efter medieuppgifter om ifrågasättande från däcktillverkaren Nokian Tyres svarar nu Chalmers forskare. De tillbakavisar samtliga påståenden om felaktigheter.

Anna Furberg, Sverker Molander och Rickard Arvidsson skriver: "Vi har studerat positiv och negativ påverkan på mänsklig hälsa kopplat till användningen av dubbdäck ur ett livscykelperspektiv. Resultaten visar tydligt att den negativa påverkan väger över".

"Vår studie visar alltså att folkhälsan drabbas negativt vid användningen av dubbdäck. Enligt vår vetskap så finns heller ingen direkt koppling mellan minskad dubbdäcksanvändning och ökad sandning. Som alternativ till dubbdäck ser vi flera ytterligare potentiella alternativ, exempelvis elektroniska antisladdsystem och slitstark asfalt. Men alla dessa skulle behöva studeras vidare ur ett livscykelperspektiv för att utreda både för- och nackdelar samt för att kunna uttala sig kring deras potential som alternativ till dubbdäck. Vi kan idag inte bedöma hälsoeffekten av alternativen".

"Resultatet från våra beräkningar visar att partikelslitaget på vägar från användningen av dubbdäck bidrar stort till negativ påverkan på människors hälsa, och överstiger den positiva effekten i Skandinavien i form av räddade liv. Vi rör oss inom ett relativt stort spann där försiktiga siffror ska jämföras mot varandra, och höga uppskattningar på motsvarande sätt".

"För Sverige innebär det – om vi räknar högt – 770 räddade levnadsår, tack vare dubbarna, och cirka dubbelt så många förlorade levnadsår enbart på grund av partikelslitaget. Om vi räknar lågt – 60 räddade levnadsår i Sverige – kan de negativa hälsoeffekterna av partikelslitage vara omkring 7 gånger så stora som de positiva effekterna".