Elektroskandia flyttar in i nytt logistikcenter i Örebro

I november färdigställdes den nya logistikfastigheten i Örebro. Foto: Elektroskandia
Den nya anläggningen får en hög automationsgrad. Bild: Elektroskandia

Våren 2017 flyttar elgrossistföretaget Elektroskandia Sverige in i sitt nybyggda logistikcenter som bland annat kommer att inrymma företagets svenska centrallager. Flytten till den högautomatiserade logistikbyggnaden innebär en avsevärd effektivisering, centralisering och modernisering av Elektroskandias lagerhantering i Örebro. Flyttlasset går från centrala Örebro till det expansiva logistikläget Munkatorp i anslutning till E18/E20.

Elektroskandias nya logistikanläggning byggs på ett strategiskt valt geografiskt läge med smidig åtkomst från motorvägen till och från Stockholm. I dagsläget är Elektroskandias lager- och logistikverksamhet utspridd på fem fastigheter i Örebro. Fastigheterna är underhållskrävande och inte optimalt utformade för den verksamhet som företagets bedriver i dagsläget.

HöglagerElektroskandias fem befintliga logistikbyggnader i Örebro har en samlad yta på cirka 60 000 kvadratmeter. När såväl centrallager som kontor och yrkesbutik istället samlas på företagets nya logistikcenter i Munkatorp minskar den totala golvytan till 43500 kvadratmeter, trots att kapaciteten för antalet artiklar ökar från 42 500 till 48 000. Den minskade golvytan beror på att det nya logistikcentret får högre takhöjd samt innehålla ett höglager.  

”Operational excellence”Elektroskandia, som ingår i Sonepar-koncernen, ett av världens största elgrossistföretag, är i dagsläget marknadsledande på en marknad där de fokuserar på ”Operational excellence”, vilket innebär att företaget erbjuder såväl korta leveranstider som ett logistikrelaterat tjänsteutbud. Den nya logistikanläggningen i Örebro är ett led i att stärka Elektroskandias framtida konkurrenskraft, inte minst eftersom det bidrar till en mer renodlad och effektiv logistikprocess.

Fastigheten stod klar i novemberI november var hela logistikfastigheten på 43500 kvadratmeter och med takhöjder på mellan 15 och 30 meter, färdigbyggd. Då påbörjades arbetet med de omfattande invändiga installationerna, då det nya lagret får en hög automationsgrad. I november färdigställdes installationerna i höglagerdelen, där pågår nu arbetet med att testköra kranar samt att testa bansystem för lastpallar. Även på småplockslagret har Elektroskandia genomfört tester av de skyttlar som ska gå där.

Inflyttning i vår–Jag är jättenöjd med hur projektet fortlöper. Jag ser fram emot att få börja flytta in i våra nya fräscha lokaler. Bygget, installationerna och testerna går enligt planerna. Det är imponerande hur snabbt det har gått att bygga en sådan här jättefastighet och det har varit väldigt intressant och spännande att följa, säger Peter Landenberg, logistikdirektör på Elektroskandia.I mars 2017 kan flytten av artiklar påbörjas, en process som beräknas ta sju månader. I april 2017 räknar man med att de första utleveranserna från det nya lagret kan ske och i september ska hela lageranläggningen vara i full drift. Kontorsdelen av fastigheten samt den nya yrkesbutiken för elektriker färdigställs i april 2017.