”Postnord tappar konkurrens när e-handeln toppar”

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson hos Centerpartiet. Foto: Centerpartiet

Många klagomål och tusentals reklamationer har kommit in till Postnord. Endast 7 procent av skadade paket ersätts, framkommer det i en sammanställning från SVT. "Det är uppenbart att Postnord varken kan hantera situationen eller e-handelutvecklingen" säger Anders Åkesson (C).

Postnord, som är den största aktören på marknaden, fick in 4950 reklamationer för skadade in- och utrikespaket år 2015.– Det vi ser är att e-handeln och därmed pakethanteringen ökar dramatiskt. Det är uppenbart att statliga Postnord inte hänger med i en tid då e-handeln exploderar, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson.

Avsändaren ansvarar för att paketet är väl inslagen.– Självklart har avsändaren ett ansvar att packa sina grejer riktigt, men den som åtar sig att distribuera människor paket kan inte så fullständigt kapitulera från sin del av ansvaret. Endast 352 fick ersättning av totalt 4950 reklamationer. Att som Postnord lägga allt ansvar på avsändare och i princip inte ersätta något kan ju bara vara ett uttryck för att de är kvar i Karl-Bertils Jonssons tidevarv då Posten hade eget monopol och kunden fick stå med mössan i hand, säger Anders Åkesson.

E-handelns paketleveranser växer lavinartat i både Sverige och världen.– Det innebär att Postnord måste hänga med i utvecklingen. Annars bättre att de slutar agera på en marknad som kräver service och lyhördhet. Just nu utreds ”paketmarknaden” och jag har ställt frågor till IT- och postminister Peter Eriksson (MP) om statliga Postnords roll i detta. Min slutsats är att det behövs konkurrens och mångfald även i denna bransch för att ge kunden valfrihet att själv välja distributör och att det kommer att leda till en betydligt högre servicegrad, säger Anders Åkesson.