Tysklands största containerterminal färdigbyggd

Hamnbolaget HHLA'S Container Rail Terminal CTA, Hamburg, är den största i Europa. Foto: HHLA/Carsten Dammann

Tyska hamnbolaget Hamburger Hafen und företaget Logistik AG (HHLA) har slutfört byggandet av järnvägsterminalen vid Altenwerders (CTA) containerterminal betydligt tidigare än planerat. Efter byggtiden kommer den ordinarie verksamheten återupptas så tidigt som 1 aug 2016, vilket är två månader tidigare än vad som ursprungligen beräknades. CTA: s järnvägsstation har nu nio spår i stället för tidigare sju.

Expansionen kommer att öka terminalens kapacitet med 140 000 standardcontainrar (TEU) till 930 000 TEU per år. Sedan 2010 har den årliga genomströmningen av container på CTA järnvägsterminal ökat med nästan 20 procent till 769 tusen TEU år 2015. Det innebär att CTA terminalen hade den högsta genomströmningen av behållare i en järnvägsterminal i Tyskland. Järnvägens andel av den totala behållarvolymen har också fortsatt att växa under de senaste åren.

Tyska förbundsministeriet för transport förväntar sig att transporttjänster inom godstrafiken kommer att öka med 43 procent fram till 2030.

Stefan Behn, ledamot i styrelsen för Hamburger Hafen und Logistik AG, betonar expansionens betydelse för hamnens järnvägsstation:

-  Utbyggnaden av järnvägsterminal gör det möjligt för oss att säkerställa effektiviteten i state-of-the-art HHLA containerterminal Altenwerder. Det betyder att vi är väl förberedda för en ytterligare volymöverföring i riktning mot järnvägen som transportmedel.

Oliver Dux, VD för containerterminal Altenwerder, säger sig vara mycket nöjd med ”denna anmärkningsvärda prestation”. Dux vill tacka alla inblandade för deras ansträngningar som har inneburit att de oundvikliga inskränkningar för hantering som orsakades av expansionen begränsades till ett minimum.

Enligt Bernd Pahnke, viceordförande av Port Development DB Cargo, kommer expansionen att gynna även Deutsche Bahn på grund av en ytterligare förskjutning av verksamheten i hamnen mot järnvägstransporter.

Källa: HHLA