Ny containerterminal i Köpenhamn

By & Havn är byggherre för den nya containerterminalen. Foto: By & Havn / Dragør Luftfoto

Köpenhamns nya containerterminal kommer med sina 165 000 kvadratmeter att bidra till att säkerställa att varor och gods fortsatt kan levereras på ett hållbart sätt direkt till centrala Köpenhamn. På så sätt kan man undvika långa vägtransporter.

By & Havn är byggherre för den nya containerterminalen, medan Copenhagen Malmö Port, CMP, blir operatör. Den nya containerterminalen kommer att ligga i anslutning till den nuvarande kryssningsterminalen vid Oceankaj och ersätter den nuvarande containerterminalen på 140 000 kvadratmeter på Levantkaj. Flytten av terminalen kommer att möjliggöra ytterligare utbyggnad av Nordhavn, där 35 000 personer enligt planen kommer att bo framtiden när området är helt utbyggt.

Anne Skovbro, vd för By & Havn, ser stor potential för den nya containerterminalen:

” I och med flytten av containerterminalen från Levantkaj till Ydre Nordhavn tar vi dessutom på allvar nästa steg i utvecklingen av Nordhavn, där Levantkaj i framtiden kommer att utvecklas som ett nytt bostadsområde för befintliga och framtida generationer Köpenhamnsbor”.

Den nya containerterminalen ligger vid spetsen av Ydre Nordhavn. Arbetet med att bygga den nya Nordhavntunneln under Svanemøllebukten pågår och när tunneln står klar 2027 kommer transporter till och från containerterminalen att få direkt tillgång till motorvägsnätet via tunneln. Detta kommer att avlasta Indre Nordhavn från en stor del av den tunga trafik som för närvarande går i korsningen Kalkbrænderihavnsgade / Sundkrogsgade och på sträckan Sundkrogsgade och Baltikavej.

Inom CMP, som ska driva den nya containerterminalen, glädjer man sig åt att få en ny, modern och hållbar containerterminal.

Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port kommenterar:

”Vi ser fram emot att välkomna våra kunder till en ny och modern containerterminal i Köpenhamn. Det kommer att vara en framtidssäkrad terminal som kan erbjuda kunderna service på hög nivå och säkerställa bästa möjliga leverans av gods och varor till stora delar av Själland under många år framöver. Byggnationen av en distributionscentral – som granne med terminalen – kommer ytterligare att stärka de logistiska möjligheterna. En framtida distributionscentral kommer bland annat att stärka transporten av varor till Köpenhamn under den sista sträckan, vilket bland annat visade sig vara helt avgörande under pandemin.”

För Barbara Scheel Agersnap är det positivt att containerterminalen placeras i Ydre Nordhavn, eftersom merparten av varorna som passerar containerterminalen transporteras till eller från områden nära huvudstadsregionen:

”Jag tycker att det är sunt förnuft att transportera varorna via Nordhavn, eftersom de på så sätt transporteras så nära slutkunden som möjligt, vilket ger minsta möjliga koldioxidavtryck. Samtidigt minskar trafiken på vägarna. Lastbilarna kan redan idag ledas om runt centrala Köpenhamn via Nordhavntunneln och med de kommande projekten förstärks vårt goda läge ytterligare – både när man tittar på den service vi kan erbjuda och på det lägre koldioxidavtrycket”.