Gävle Hamn inviger ny containerterminal

Ostkustens största största containerterminal har nu dubblat kapaciteten. Foto: Gävle Hamn

Ostkustens största och landets tredje största containerterminal har nu dubblats i kapacitet. Tillsammans har Yilport Nordic och Gävle Hamn investerat över en miljard kronor för att bygga ut containerterminalen i Gävle och möta den ökade efterfrågan på containertransporter. Terminalens kapacitet ökar från 250 000 TEU till 600 000 TEU per år.

Den nya kajen har utrustats med nya containerkranar av modellen Super Post Panamax, den största som finns tillgänglig på markanden. Gävles skyline har förändrats sedan ankomsten av jättekranarna och med hjälp av dessa kan containerterminalen ta emot större fartyg som lastar uppemot 22 containrar i bredd, jämfört med den tidigare maxbredden på 13 containrar. Kranarna har stor möjlighet till hög grad av automatisering, även om det alltid kommer att köras med förare i hytten.

Terminalen har också utrustats med så kallade RTG-kranar, Rubber Tyred Gantry, som även de till stor del är automatiserade och de körs via fjärrstyrning. Gävle Containerterminal är den första hamnen i Sverige som kommer att använda sig av denna typ av kranar. RTG-kranarna kommer att sköta containerstapling och in- och utleverans av containrar.

Hållbara investeringar är en viktig del i Yilport och Gävle Hamn ABs utvecklingsarbete. Målet är att tillväxt och utveckling ska vara långsiktigt hållbar, såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt. Den nya utrustningen är helt eldriven för att minska terminalens koldioxidutsläpp. De nya RTG-kranarna ersätter tunga bemannade truckar. Med fjärrstyrd och automatisk utrustning blir containerhanteringen säkrare eftersom människor inte behöver befinna sig i närheten av containrar.

Utbyggnaden innebär mer än bara nya kranar. När större fartyg kan anlöpa containerterminalen kommer fler varor att kunna nå invånarna i Gävle och dess omgivning. Man har även anlagt en större yta för lagring av containrar. Samtidigt som terminalens kapacitet för lagring och lasting av containrar ökar kommer även produktiviteten för fartygshantering att öka med 100 procent. Terminalutbyggnaden möjliggör även för fler företagsetableringar och lager i nära anslutning till hamnen.