Nybilsförsäljning av tunga fordon ökar

Prognos säger att lastbilsförsäljningen kommer att öka. Arkivbild

MRFs styrelse för tunga fordon höjer årets prognos för nybilsförsäljning med 5 procent. Styrelsen beslutade att höja prognosen för året från 5 700 fordon till 6 000 fordon.

– Vi tror att marknaden skulle kunna ha kraft för ännu mer men just nu ser vi att det finns en hel del flaskhalsar i påbyggnadsskedet som gör att vi väljer att stanna på 6 000 fordon. Säger Lennart Börjesson ordförande styrelsen Tunga fordon.

Branschen påverkas naturligtvis av förändringar i konjunkturen och det i flera stycken avstannade bostadsbyggandet men många stora infrastrukturprojekt och en förhållandevis stark lokalmarknad skog och specialtransporter driver fortfarande på efterfrågan.

– Det som kommer att påverka siffrorna för tunga sidan kanske mera nästa år är dom stora upphandlingar som nu sker på bussidan gällande lokal och regionaltrafik avslutar Lennart.