Logicenters utvecklar nio nya logistikanläggningar

Logicenters anläggning i Brunna. Visionsbild; Logicenters

Logicenters expanderar just nu i högre takt än någonsin. Med totalt nio logistikanläggningar under utveckling stärker företaget sin position kraftigt på den nordiska marknaden. Den totala ytan som Logicenters för närvarande utvecklar uppgår till totalt 227 000 kvadratmeter och därtill är flera LOI:er påskrivna.

Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden. I augusti 2018 uppgick det totala innehavet av logistikutrymme till 1,6 miljoner kvadratmeter. Nu går det fortsatt framåt och Logicenters har nu nio pågående utvecklingsprojekt på totalt 227 000 kvadratmeter. Av dessa finns sex i Sverige, två i Danmark och ett i Finland. Dessutom har LOI:er signerats för ytterligare 210 000 kvadratmeter, däribland en anläggning på 110 000 kvadratmenter för Axfoods räkning i Bålsta.

– Jag är otroligt stolt över Logicenters framgångar. Det är tack vare ett starkt team och en unik flexibilitet i verksamheten som vi har kunnat växa i den takt vi gjort. Genom expansionen utökar vi närvaron i viktiga logistiska knutpunkter och en naturlig följd blir därför att vi behöver ytterligare förstärkning till teamet. Nu söker vi projektutvecklare till flera av våra utvecklingsprojekt, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

Hållbarhet är en aspekt som i dag genomsyrar Logicenters utvecklingsprojekt. Energieffektiva lösningar och solpaneler på taken är exempel på återkommande specifikationer vid uppförandet av nya fastigheter. Enligt Logicenters utvecklingschef Eva Sterner är hållbarhetsstrategin en viktig framgångsfaktor.

– För oss är det hög prioritet att minska vårt klimatavtryck i största möjliga utsträckning. Genom vår hållbarhetsstrategi kring logistikbeståndet hjälper vi våra kunder att nå sina klimatmål, något vi vet är uppskattat. Det stora intresset för våra anläggningar är en bekräftelse på att vi håller en hög standard på utvecklingen och vi kommer att fortsätta arbeta för att möta framtidens både funktionella och hållbarhetsmässiga logistikbehov, säger Eva Sterner, Head of Development på Logicenters.