Samtliga statsisbrytare i full drift

Foto: Sjöfartsverket

På måndagen avgick isbrytaren Oden från Luleå, för att på tisdagen följas av isbrytaren Frej. Därmed är nu samtliga fem statsisbrytare i drift.

– Just nu växer isen till snabbt i framförallt Bottenviken, men längs kusterna i Bottenhavet, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Istillväxten i de svenska farvattnen gick förhållandevis långsamt under december och första halvan av januari. De senaste veckorna har dock vintern kopplat ett stadigt grepp om landet med istillväxt i flera farvatten runt om landet.

– Nu är hela Bottenviken och Kvarken isbelagd. Längs kusten ligger det is från Örnsköldsvik till norra Kalmarsund. Även Mälaren och delar av Vänern är isbelagda. Vi räknar med fortsatt avkylning och långsam istillväxt i samtliga farvatten, säger Emma Grönkvist.

De svenska statsisbrytarna samt den inhyrda isbrytaren Thetis assisterar sjöfarten till och från hamnar längs norrlandskusten och i Vänern. I Bottenviken assisterar och koordinerar Atle, Oden och Frej. Ymer ligger i Kvarken och koordinerar svenska och finska isbrytare i det området, där även Thetis assisterar. Ale ligger i Vänersborgsviken i Vänern och har genomfört säsongens första assistanser där.

Från och med 29 januari införs eller skärps befintliga restriktioner för sjöfart i området finska gränsen – Öregrund. Restriktioner finns eller införs även för Mälaren, Vänern och Göta älv. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. På Mälaren assisterar inte Sjöfartsverket trafiken, men håller basrännan öppen. I Sverige införs restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.