Bring fortsätter att investera offensivt i sitt expansiva TPL­koncept Shelfless

CDON är ett av de företag som valt att anlita Brings TPL-koncept Shelfless. FOTO KIMM SATVEDT

2021 lanserades Bring Shelfless, en fulfilmentlös-ning för nätbutiker. Via Shelfless kan Bring hantera hela eller delar av e-handelsföretagens logistikkedja, från varumottagning till plock, pack, leverans och retur. Shelfless är Brings hittills största satsning, en offensiv långsiktig investering i effektiva, flexibla och gröna logistiktjänster för nätbutiker.

Av: Annika Whilborg 

Shelfless är ett nätverk av sex automatiserade skandinaviska TPL-lager för e-handel med ett standardiserat automationskoncept för lagerhanteringen med robotlagring och packstationer. Hittills har drygt 300 e- handelskunder valt att ansluta sig till Shelflesskonceptet, däribland CDON, Bangerhead och Revolution Race.

Tanken är att Bring via Shelflesskonceptet ska ge nätbutiker tillgång till företagets strategiskt placerade lager runtom i Norden och därigenom få en konkurrensfördel genom att lageranläggningarna kommer närmare slutkunderna. Med Shelfless avlastar Bring e-handelsföretagen eftersom lösningen frigör tid till exempelvis att bygga varumärke eller öka för säljningen. Med Shelfless ger Bring nätbutiker en möjlighet att växa utan att behöva investera i egna lageranläggningar, automatiseringslösningar eller IT-system. 

 

b
Shelfless är Brings offensiva nordiska satsning på att stärka sitt e-handelserbjudande med snabbare och grönare leveranser.
FOTO AKSEL JERMSTAD

Hjälper nätbutiker att nå sina ambitioner
Även internationella nätbutiker som vill sälja sina produkter till nordiska konsumenter kan använda Shelfless, vars främsta målgrupp är nätbutiker i segment som har produkter anpassade för att hanteras i en automationslösning, med andra ord små och lätta produkter, med ett lågt antal orderlinjer per order. Genom att integrera nätbutikernas ordersystem med Brings får nätbutikerna full spår-barhet och kontroll över kundernas beställningar från köp till leverans. 

–Med Shelfless hjälper vi nätbutiker att nå sina ambitioner och tillväxtmål på den svenska och nordiska marknaden. Vi erbjuder dem att dra fördel av vårt högautomatiserade fulfilmentlager i världsklass. Detta är en viktig satsning för vår ambition att vara ledande inom e-handel i Norden. Vi var först ut att erbjuda fullautomatiserad lagerlösning som är integrerad i hela distributionsnätet, säger Jonas Ahlgren, vd för Shelfless Sverige. Nya anläggningar har invigts i Köpenhamn och Oslo Namnet Shelfless anspelar på att kunden inte längre kommer behöva egna lager eller hyllor utan använder Brings autostorelösning. 
 

b
Jonas Ahlgren, vd för Shelfless Sverige.

Våren 2022 invigdes ett Shelflesslager i Rosersberg som byggts som en förlaga för Brings kommande lager och distributionslösningar i övriga Skandinavien. Nyligen invigdes en ny Shelflessanläggning i Köge utanför Köpenhamn samt ytterligare en terminal i Oslo. Sedan tidigare finns Shelflessanläggningar även i Oslo, Klippan i Skåne samt i Habo utanför Jönköping. Totalt driver Shelfless alltså sex anläggningar runtom i Skandinavien.

–Efterfrågan på Shelfless är god i såväl hög-som lågkonjunktur. Många e-handelsföretag efterfrågar en flexibel partner som snabbt kan justera kapaciteten utifrån föränderliga godsvolymer, säger Jonas Ahlgren.