Norrköpings Hamn byggs ut

Norrköpings Hamn utgör en viktig pusselbit i Norrköpings position som växande logistiknav. Sedan 2019 pågår utbyggnaden av hamnen, som beräknas vara klar 2025 och beräknas kosta drygt 1,3 miljarder. Dessutom planerar Norrköpings Hamn för en framtida exploatering av ytterligare 80 000 kvadratmeter hamnyta i anslutning till Pampusterminalen.

Text: Annika Wihlborg Foto: Norrköpings hamn 

Norrköpings Hamn har lämnat stadens inre hamnområde för att ge plats för bostäder. Den pågående tillväxten och framtida etableringen sker i stället i Pampushamnen på Händelö. Ambitionen med utbyggnaden, vars sista etapp alltså färdigställs 2025, är att öppna upp för större fartyg, ökade godsvolymer och effektivare logistikprocesser. 

b
Den pågående hamnutvecklingen rustar Norrköpings Hamn för att möta alltmer  komplexa kundkrav.

Ny godsbangård öppnar för trafik i slutet av 2024
Parallellt med investeringarna i hamninfrastrukturen har Trafikverket och Norrköpings kommun investerat i en elektrifierad järnvägsförbindelse till Pampusterminalen, Trafikverket bygger nu även en ny godsbangård i anslutning till hamnen. Den nya godsbangården ökar kapaciteten för godstrafik på järnväg. Den ersätter den befintliga godsbangården inne i centrala Norrköping och beräknas öppna för trafik i slutet av 2024.
 
I början av september 2023 nådde projektet en viktig milstolpe när en ny hamndel invigdes i Pampushamnen. I somras fick Norrköpings hamn även en ny linje för containertrafik i samband med att MSC Mediterranean Shipping Company introducerade ett stopp i Norrköping på sin Östersjörutt, Baltic loop 11.
 
–Den pågående hamnutveckling en rustar oss för att möta alltmer komplexa kundkrav. Den hamnutbyggnad som vi nu tar i anspråk kommer att gynna vår verksamhet i hamnen och stärka hela regionen, säger Henrik Åkerström, vd Norrköpings Hamn.

 

b
Henrik Åkerström, vd Norrköpings Hamn.

Exploatering av ytterligare 80 000 kvadratmeter i  anslutning till Pampushamnen
I den långsiktiga uppgraderingen av Norrköpings Hamn ingår även investering i nya eldrivna vikarmskranar, muddring och breddning av hamnbassängen vid Pampushamnen, nybyggnation av 220 meter kaj samt färdigställande av 40 000 kvadratmeter ny hamnplan, som nyligen tagits i drift. Den sista etappen av om- och utbyggnaden av Norrköpings Hamn, färdigställandet av en rekonstruerad kajdel i Pampushamnen med integrerad del för hantering av tungt gods, står klar 2025.

–För närvarande har vi fullt fokus på att färdigställa den rekonstruerade kajdelen i ytterligare drygt två år. Utöver de satsningar som nu  genomförs i hamnen så har vi en mer långsiktig plan på exploatering av kvarteret Märket, som består av 80 000 kvadratmeter hamnyta i anslutning till Pampusterminalen. Vi har ännu inte tagit fram någon tidsplan för exploateringen av området, som idag består av öppen terminalyta, men det kan bli aktuellt att anlägga nya järnvägsspår eller att bygga nya terminal eller magasinsfastigheter där. Vi betraktar den här ytan som en fantastisk möjlighet för expansion i samverkan med befintliga eller nya samarbetspartners, säger Norrköpings Hamns marknads- och försäljningschef Magnus Grimhed.