Prognosen för tunga fordon skrivs upp

MRF ser en ökad efterfrågan på fossilfria transporter. Foto: MRF

MRFs styrelse för tunga fordon har gjort en uppjustering av prognosen för 2021 för Tunga lastbilar från 5100 till 5500. Den förra prognosen baserades på 2020 år slutsiffror som låg på knappt 5 000 lastbilar.

– Transporterna verkar flyta på bra och generellt kan man säga att orderböckerna på de flesta ställen ser bra ut. Detta är ett tecken på att industrin, handeln, skog och anläggningssidan går bra, säger Tomas Engsund på Be-Ge lastbilar som också är ordförande i styrelsen för tunga fordon.

– Vi skulle säkert kunna leverera fler fordon än vad prognosen nu säger, problemet är att vi inte får fram tillräckligt många bilar från fabrikerna och att det är trångt hos påbyggarna. Vi kan endast garantera leverans under 2021 av rena dragbilar.

– Vi ser också en ökad efterfrågan på fossilfria transporter som vi försöker tillmötesgå, med HVO 100, gasdrift, etanol RME etc – även elektrifiering är på gång inom vissa segment, avslutar Tomas.