Stockholmskommuner satsar på fossilfria transporter

Fossilfritt 2030 ger större möjligheter i transportsektorns omställning. Foto: BioDriv Öst

Idag står transporter för nästan hälften av växthusgasutsläppen i Stockholms län och är därmed en av de största utmaningarna för att miljö- och klimatmålen ska nås. Därför krokar elva stockholmskommuner nu arm med den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst, Stockholms stad och Storsthlm för att i samverkan växla upp arbetet i projektet Fossilfritt 2030.

– Stockholms stad har flera år i rad blivit utsedd till Sveriges miljöbilsbästa kommun och genom projektet får vi möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och samverka med andra kommuner. Vi är många offentliga aktörer som står inför samma utmaning. Inom projektets ramar finns stora möjligheter till kunskapsutbyte, gemensam problemlösning och samarbete vid exempelvis kravställning i upphandlingar, säger Eva Sunnerstedt, chef Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad.

Projektet Fossilfritt 2030 i Stockholms län är en del av en storregional kraftsamling i sex län med en total omslutning på 50 miljoner kronor. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner i östra Mellansverige kommer att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt under tre år framöver. Projektet i Stockholms län är den sista pusselbiten och ett välkommet tillskott i kraftsamlingen.

– Genom att underlätta samverkan bidrar vi till en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning. Det är även högaktuellt att uppmärksamma de synergieffekter som finns mellan en stärkt krisberedskap och ett ökat nyttjande av förnybara drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som är projektägare.