Logistiklösning ska styra byggtransporterna till Barkarbystaden

Utbyggnaden av Barkarbystaden är komplex och involverar många aktörer. Foto: Järfälla kommun

Järfälla kommun upphandlar logistiklösning som ska styra och kontrollera byggtransporterna till det expansiva stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Man beräknar att 488 000 byggtransporter till området kommer att genomföras.

Utbyggnaden av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden är komplex med stora mängder byggtransporter och många byggaktörer som ska samsas i stadskvarter med boende och näringsidkare. Därför upphandlar nu Järfälla kommun en logistiklösning som ska styra och kontrollera byggtransporterna till området.

– Med en logistiklösning kan vi styra och kontrollera byggtransporterna till Barkarbystaden. Det bidrar till minskad trafik och miljöbelastning, trygghet och trivsel för boende och näringsidkare samt en god arbetsmiljö och effektiv produktion. Det är en lösning som är bra för alla parter, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.  

Uppdraget innebär att operatören tar ett helhetsansvar för driften av logistiklösningen, ger förutsättningar för en effektiv och hållbar utbyggnad och bidrar till goda produktionsförutsättningar. Upphandlingen är öppen fram till och med 16 mars 2020. Tilldelningsbeslut sker i maj 2020 och driftstart beräknas till Q1 2021.