Lambertsson förvärvar expertis inom bygglogistik

Professionell bygglogistik blir allt viktigare på en konkurrensutsatt marknad, säger Peter Mikes, vd på Lambertsson. Foto: Lambertsson

Lambertsson förvärvar delar av logistikföretaget Servistik - den digitala plattformen Serviplan och samtlig bygglogistik. Företagsaffären innebär att Lambertsson ytterligare kan bredda kunderbjudandet till att även omfatta marknadssmarta logistiktjänster som ytterligare ökar kundernas effektivitet och lönsamhet. I samband med förvärvet följer sju nyckelpersoner från Servistik med till Lambertsson.

– Det här är en satsning mot framtiden som gör oss till det mest kompletta bolaget inom rental-branschen, säger Peter Mikes, vd på Lambertsson. Vi hjälper inte bara våra kunder till lönsammare satsningar, vi ökar också säkerheten på många byggarbetsplatser.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar och sysselsätter drygt 550 personer. Nu utökas personalstyrkan med experter på logistik inom byggbranschen. Det handlar bland annat om planering, styrning, spårbarhet, transporter och lagerhållning.

– Professionell bygglogistik blir allt viktigare på en konkurrensutsatt marknad, säger Peter Mikes. Nu får vi möjlighet att komplettera våra tjänster med ett bredare erbjudande inom logistik både för större och mindre projekt.

Konkret innebär de nya tjänsterna en ökad leveransprecision och kortare ledtider genom effektivare logistik och samordnade materialflöden. Peter Mikes drivs av ambitionen att bidra till att öka produktiviteten i byggbranschen. Inte minst med att komma ikapp industrin när det gäller logistiklösningar:

– Byggbranschen kan också ligga i framkant, bara kunderna får de rätta förutsättningarna. Det är vad vi nu säkerställer genom affären med Servistik. Kundernas lösningar blir inte bara effektivare och lönsammare, utan också säkrare med mindre miljöpåverkan, vilket vi nu kan erbjuda med våra analys- och planeringstjänster samt den digitala plattformen Serviplan som är en del av affären.

För Lambertssons del innebär affären även en möjlighet att i än högre grad ta ett helhetsansvar för en arbetsplatsetablering med tillhörande produktionstjänster. I samband med affären övertar Lambertsson, utöver sju nyckelpersoner, ägarskapet av IT-systemet Serviplan och ett pågående byggsupportprojekt i utvecklingen av Hagastaden, den innerstadsdel där Stockholm och Solna möts.