32 nya laddplatser för elbilar i Brunnshög

Mobilitetsfrämjande insatser för hyresgästerna i Brunnshög. Foto: Wihlborgs

För att uppmuntra fler att resa hållbart till jobbet har Wihlborgs satt in ett helt batteri av mobilitetsfrämjande insatser för hyresgästerna på Mobilvägen i Lund. Idag invigs 32 nya laddplatser för elbilar i området.

På Mobilvägen i Brunnshög i den nordöstra delen av Ideon Science Park finns Wihlborgs tre kontorshus: Bricks, Cube och Node. Vid fastigheten Node är det idag invigning av ytterligare 32 laddplatser utöver de befintliga 16.

– Det ska vara enkelt att åka hållbart till jobbet, om det så sker med spårvagn, buss, cykel, till fots eller med elbil, säger Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs.

Med på invigningen finns också laddoperatören Mer Sverige.

– Vi är glada över samarbetet med Wihlborgs och att tillsammans fortsätta göra det enkelt för deras hyresgäster att ladda på jobbet. Eftersom majoriteten av all laddning görs på jobbet, eller i hemmet, där elbilen står parkerad under en längre tid är detta en viktig del för att underlätta omställningen till e-mobilitet. Eftersom laddplatserna även kan användas av besökare gynnas även övriga elbilsförare som bor i närområdet, säger Tobias Uppström, Head of Sales and Marketing på Mer Sverige.

Utökningen av laddparken är bara en av många mobilitetslösningar som Wihlborgs arbetat med de på Mobilvägen senaste åren. För cyklisterna finns en upprustad cykelparkering, skåp att ladda sitt cykelbatteri i och en station för att pumpa däck och göra enklare reparationer.

– När de här fastigheterna byggdes var utgångspunkten att människor skulle ta sig hit med bil. Vi har jobbat aktivt med att förändra det mönstret så att fokus hamnar på de hållbara lösningarna och inte tvärtom, säger Hassan Mahdi.

Vid servicestationen kan cyklisten pumpa däck och göra enklare reparationer, och i laddskåpet ladda batteriet till elcykeln. Foto: Wihlborgs

I samband med invigningen av spårvägen i Lund för två år sedan skapade Wihlborgs en ny entré som vetter mot spårvägshållplatsen Telefonplan. På så sätt slipper hyresgäster och besökare till fots omvägar oavsett vilken byggnad på Mobilvägen de ska till.

Skånetrafikens statistik från området visar att resandet från spårvägshållplatsen Telefonplan ökar konstant. Parallellt ökar också intresset för fastigheter och lokaler belägna längs med spårvägen. Incitamentet att etablera sig i Brunnshög blir helt enkelt starkare.

 

"När de här fastigheterna byggdes var utgångspunkten att människor skulle ta sig hit med bil. Vi har jobbat aktivt med att förändra det mönstret så att fokus hamnar på de hållbara lösningarna och inte tvärtom", säger Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs. Foto: Wihlborgs

Wihlborgs insatser dockar även i Lunds kommuns ”tredjedelsmål” för Brunnshög som går ut på att minst en tredjedel av alla resor till och från området ska utgöras av gång- och cykelresor, minst en tredjedel av kollektivtrafikresor och högst en tredjedel av bilresor. Detta ska bidra till att göra Brunnshög till en levande och hållbar stadsdel.

– Vi tycker att det här är ett jättebra mål som kommer att öka attraktionskraften för Brunnshög och som vi gärna hjälper till att uppnå, säger Hassan Mahdi.