Bring satsar på ellastbilar

Bring har beställt sju ellastbilar ellastbilstillverkaren Einride. Foto: Ellos

Logistikföretaget Bring planerar att börja använda ellastbilar för Ellos Groups logistiktransporter. Samarbetet är i linje med Ellos Groups mål om att uppnå koldioxidneutrala kundtransporter till år 2025.  Bring genomför en satsning på elektrifiering av linjetrafik och lokaldistribution i Sverige. Bring har beställt sju stycken ellastbilar från den svenska ellastbilstillverkaren Einride och genom att ersätta de körsträckor som i dag trafikeras av HVO-drivna lastbilar förväntas Bring Sverige sänka sina utsläpp väsentligt. Ellos Group är en av Brings utvalda partners i satsningen.

– Att ställa om de tunga transporterna är vårt svåraste uppdrag - men också det som gör störst skillnad. Både vi och Ellos Group jobbar mot högt ställda mål om att ställa om alla transporter till 2025. Det här samarbetet är ett bra exempel på att vi kan komma snabbare framåt om vi hjälps åt, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Ellastbilar introduceras i Ellos Groups linjetrafiksverksamhet som kommer trafikera avgångarna mellan lagret i Borås till Brings linehauls i Göteborg och Jönköping. I samband med detta sätter Ellos Group upp laddstolpar vid bolagets fastigheter i Borås för att möjliggöra enkel och smidig laddning.

Under de senaste åren har Ellos Group genomfört flera åtgärder för att förbättra logistikkedjan. Det utökade samarbetet med Bring går i linje med Ellos Groups mål om att transporter och verksamhet i Borås ska bli koldioxidneutralt senast år 2025.

Vi är mycket glada över detta samarbete med Bring. Det är ett steg i rätt riktning för att göra våra transporter mer hållbara. Elektrifiering och förnybar energi är viktiga fokusområden för oss framöver för att fortsätta att minska våra utsläpp i leveranskedjan, säger Ellos Groups logistikdirektör Mathias Parkhagen.