Första ellastbilen på plats hos Bring i Göteborg

Bring Sverige har som mål att alla leveranser ska vara fossilfria till 2025. Foto: Bring

Nu har den första ellastbilen från Einride anlänt till Brings Bring terminal i Göteborg. Leveransen är ett viktigt steg i Brings stora satsning på elektrifiering av linjetrafik och lokaldistribution.

– Vi har gjort stora investeringar det senaste året i laddinfrastruktur för att optimera bilens användning. Det känns otroligt att vi blir bland de första i Sverige att elektrifiera linjetrafiken och minska utsläppen i vårt närområde, säger Niclas Coster, distriktschef för region väst på Bring.

Satsningen innefattar i ett första steg implementering av hela Einrides plattform inklusive transport med sju smarta ellastbilar med släp. Dessa väntas spara 78 procent koldioxid på planerade sträckor. Beräkningen är baserad på att elbilarna ersätter lastbilar som idag går samma sträckor på HVO.

Bring Sverige har som mål att alla leveranser ska vara fossilfria till 2025. Att investera i laddning, nya fordon och skapa nya samarbeten blir viktiga steg för att nå målet om fossilfrihet.

– Att ställa om de tunga transporterna är vårt svåraste uppdrag - men också det som gör störst skillnad i vår omställning. Fram tills nu har vi saknat ett bra alternativ för att kunna elektrifiera de tunga transporterna och vi har därför stora förväntningar till den satsning vi nu gör tillsammans med Einride, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.