Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn växer i volym och stärker sin position för svensk industris access till omvärlden. Foto: Göteborgs hamn

Göteborgs hamn växer i volym och stärker sin position som garanten för svensk industris access till omvärlden – det visar hamnens volymrapportering över det första halvåret 2022. Och trots varningar om en annalkande lågkonjunktur tror Göteborg Hamns vd Elvir Dzanic på fortsatt tillväxt för industrin in i nästa år.

Den stora majoriteten av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart. När det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg. I Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största, hanterades 433 000 TEU under första halvåret 2022. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2021. Hamnen ökar också sin marknadsandel i Sverige. Idag har hamnen 52 procent av den svenska containermarknaden, jämfört med 48 procent vid årets början.

– Som hamn har vi visat att vi klarar att serva svensk industri effektivt. Det trots att störningar i det globala logistiksystemet fortsätter att avlösa varandra och ställer till problem i många hamnar. Då är det logiskt att man söker sig till Göteborg i allt större utsträckning, säger Elvir Dzanic.

Järnvägssystemet Railport Scandinavia knyter ihop Göteborgs hamn med ett 30-tal inlandsterminaler i orter över hela Sverige och är en starkt bidragande faktor till de ökade containervolymerna i hamnen. Under första halvåret 2022 har nya orter tillkommit i systemet, samtidigt som den befintliga trafiken växt ytterligare. Totalt har containertransporterna till och från hamnen på järnväg ökat med 10 procent jämfört med samma period förra året.

I färje- och kryssningssegmenten ökar trafiken explosionsartat. Detta då resandet fortsätter att öka efter lättnader i restriktioner. Passagerarantalet på färja ökade med 197 procent första halvåret 2022, medan kryssningsanlöpen ökade från 6 till 25 stycken under samma period.

Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland, Polen, Norge och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med 3 procent under första halvåret då 295 000 roro-enheter lastades eller lossades.

Bilindustrin tampas fortsatt med komponentbrist och leveransproblem. Det syns bland annat i minskat antal nyregistreringar i EU som minskade med 14% första halvåret 2022. Göteborgs hamn är Sveriges största bilhamn och hanterade 122 000 fordon under samma period – även det en minskning med 14 procent .

Flödet av energiprodukter genom hamnen ökade med 10 procent jämfört med första halvåret 2022. Framför allt är det raffinaderierna som ökat sin produktion, men även inlagringen av råolja ligger på stabila nivåer.

– När vi blickar framåt, pratar med våra kunder och ser hur deras orderböcker ser ut så ser vi ganska positivt på tillvaron. Ingen budgeterar med lägre volymer, varken för resten av året eller in i nästa. Men med det sagt är jag inte blind för omvärlden. Vi ser kriget i Ukraina och vad som händer med inflationen, räntorna och elpriserna precis som alla andra. Men signalerna jag uppfattar från industrin pekar inte mot minskade produktionsvolymer, snarare tvärt om, säger Dzanic.