Åtta av tio bussar kör för fort utanför skolor

Det går för fort utanför skolorna. Foto: Folksam

När Folksam för femte året i rad undersökt hastigheten bland yrkeschaufförer konstaterar man att andelen mätta hastighetsöverträdelser utanför skolor var 75 procent. I hela 80 procent av mätningarna för busstrafiken var över gällande hastighetsgräns, vilket kan leda till förödande konsekvenser.

Drygt 5000 fordons hastigheter har mätts på vägar i Storstockholm och på vissa sträckor i Uppsala. Studien omfattar olika biltyper med företagslogga; personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. I genomsnitt körde de undersökta yrkeschaufförerna 9,7 kilometer i timmen över tillåten hastighet på 30-vägar, vilket motsvarar mer än en fördubblad risk att bli allvarligt skadad för en fotgängare eller cyklist som blir påkörd.

– Det är alarmerande att vi i årets mätning ser en fortsatt hög av andelen hastighetsöverträdelser utanför skolor bland yrkeschaufförer, och särskilt bland tung trafik. För barn upp till 14 år är risken att skadas allvarligt hög om de skulle bli påkörda, så det är bokstavligen livsviktigt att följa de hastighetsbegränsningar som finns utanför skolor, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Jämför man överträdelserna utanför skolor med resterande 30-vägar var det mindre andel överträdelser utanför skolorna i årets mätning jämfört med 2021 (75 procent jämfört med 86 procent) och lägre överträdelsehastighet (6,1 jämfört med 10,1 km/h). För tung trafik var hela 79 procent av mätningarna över hastighetsbegränsningen. Busstrafiken hade en genomsnittlig överträdelsehastighet på 4,1 km/h och för lastbilarna 5,4 km/h.

– Vi har utfört den här typen av tester i fem år, dessvärre ser vi ingen förbättring – snarare tvärtom. De fortsatt ökade hastighetsöverträdelserna på gator med låga gränser tyder på att den ökade risken det innebär att orsaka skador på oskyddade trafikanter inte ses som särskilt allvarlig hos flertalet transportbolag. Det rimmar illa med FN:s mål om hållbara städer i Agenda 2030, säger Anders Kullgren.