Norrköping blir digital innovationshubb för framtidens flyg

Norrköping blir en europeisk knutpunkt för framtidens flyg. Foto: Norrköping Airport

Norrköping blir knutpunkt för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb, EDIH, inom framtidens flyg och flygsystem. Finansieringen, som förväntas uppgå till cirka 30 miljoner kronor, fördelas över en treårsperiod och ska bidra till en ökad användning av digitala teknologier inom flyget för ett mer hållbart och effektivt transportsystem för såväl gods- och persontrafik som andra tillämpningar.

– Vi på Norrköping Airport vill vara delaktiga i den innovation som pågår inom framtidens flyg och inte enbart vara en charterflygplats. Det är väldigt mycket som händer i flygbranschen just nu och Norrköping och flygplatsen blir en viktig spelare i Sverige och Europa i och med det här beskedet, säger Peter Jansson, tf vd, Norrköping Airport.

Målet för Aero EDIH är att bygga en plattform för att förstå, experimentera med och tillämpa möjligheterna med digital teknologi som till exempel artificiell intelligens, cybersäkerhet, högpresterande datoranvändning, 5G, IoT och visualisering inom morgondagens flyg. Bakom projektet står Norrköping Science Park, Linköpings universitet, forskningsinstitutet RISE och Norrköpingsföretaget Independent Business Group.

EU-kommissionen har sedan tidigare beslutat att investera i ett stort antal europeiska digitala innovationshubbar som ett sätt att stödja företag och den offentliga sektorn i deras digitala transformation. Nu har besluten om vilka som tilldelas medel börjat offentliggöras och ett av projekten, Aero EDIH, landar i Norrköping.

– Det är hedrande för Norrköping och regionen att få ett så stort förtroende av EU. Vi har byggt upp ett starkt samarbete på nationell nivå med partners inom många olika discipliner. Kärnan i detta är just samarbete, och vi ser fram emot att axla ansvaret och förtroendet tillsammans med våra partners, säger Jonas Nilson, vd på Norrköping Science Park.

– Det här är naturligtvis väldigt positivt för Norrköping som stad där vi får ännu en möjlighet att synas och verka i en internationell kontext, attrahera kompetens och få fler företag att etablera sig här. För ett halvår sedan ökade vi kraftigt anslaget till Norrköping Science Park. Att nu nås av detta besked visar att vi var rätt ute och att Norrköping kommer ha en betydande roll för samhällets teknikutveckling även i framtiden, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

Aero EDIH kommer att ge små och medelstora företag, regionala flygplatser och offentlig verksamhet tillgång till testanläggningar, utbildning och investerarnätverk som i sin tur skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft bland företagen, miljönytta och positiv samhällsutveckling i regionen, i Sverige och i Europa.