Best Transport satsar på leverans med emissionsfri elmoped

Best Transport initierar en pilot med det svenska elmotorcykel- och mopedbolaget CAKE för hem- och boxleveranser med emissionsfri elmoped. Foto: Best

Redan för två år sedan erbjöd Best Transport, som första last mile-aktör i Sverige, e-handlare och svenska konsumenter helt fossilfria hemleveranser. Sedan dess har Best Transport fortsatt satsa inom hållbarhetsområdet genom investeringar som ska trygga den fossilfria omställningen. Nu är det premiärdags för leverans med emissionsfri elmoped.

Best Transport är last mile-aktören som bevisat att hem- och boxleveranser kan vara snabba och bekväma, samtidigt som de är hållbara för människa och miljö. Sedan 2020 framförs företagets fordon uteslutande på förnybara bränslen och en medveten elektrifieringssatsning gör att emissionsfria elfordon stadigt ökar i Best Transports stora fordonsflotta.

Nu initierar Best Transport en pilot med det svenska elmotorcykel- och mopedbolaget CAKE, ett företag vars agenda är att inspirera och accelerera omställningen till ett noll-utsläppssamhälle. Piloten, som påbörjas i månadsskiftet maj-juni, kommer att rullas ut i Stockholmsområdena Liljeholmen, Gröndal, Liljeholmskajen, Hammarby Sjöstad och Årsta. Invånarna i dessa områden kan därmed få sina onlineköp levererade hem till dörren eller närmsta paketbox med Best Transports och CAKEs elmopeder.

– Världens storstäder står inför stora utmaningar både kring utsläpp och trängsel och de svarar nu med införande av förbud och krav på förändring. Därför är det lovande att Best Transport utvärderar helt nya fordonsalternativ för hem- och boxleveranser, baserade på CAKEs eldrivna lösningar, säger Alex Jonsson, chef för affärsområdet :work på CAKE.

Elmopederna, som klarar en volym upp till en kubikmeter, är 100 procent eldrivna och kommer laddas med förnybar energi på Best Transports terminal. De emissionsfria elmopederna har naturligtvis en god inverkan på miljön, men det följer också med andra positiva effekter i form av sänkta bullernivåer, minskad trafikträngsel och stadsytor som frigörs i trånga stadskärnor. Elmopederna underlättar dessutom, tack vare att de kan framföras av chaufförer med mopedkörkort, rekryteringen av nya chaufförer.

– Under de senaste åren har det blivit tydligt att det är trångt om plats i våra stadskärnor och vi ser också en ökad reglering av trafik i städer. Detta gör att vi måste hitta fordonsalternativ som ökar framkomligheten och därmed även effektiviteten. Jag är därför övertygad om att vi kommer se denna typ av hållbara fordon ta över allt mer av städernas last mile-logistik, avslutar Niklas Knight.