Tillåter längre lastbilar på vägarna

Regeringen vill godkänna lastbilar med 34,5 meters längd. Arkivbild

Regeringen vill göra det möjligt för längre lastbilar att köra på svenska vägar. Därför gör man nu en anmälan om detta till EU-kommissionen, vilket krävs för ett svenskt regeringsbeslut.

– Möjligheten att köra med längre lastbilar är efterfrågad av branschen och ger ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Redan för några år sedan fattade regeringen beslut om att tillåta tyngre fordon på vägarna och nu går vi vidare med lastbilarnas längd. Det här är åtgärder som stärker industrins konkurrenskraft och minskar transporternas klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Enligt regeringens förslag ska det vara tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna. Ett nytt vägmärke ska också införas.

Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent. Regeringen kommer nu att anmäla förslaget till EU-kommissionen. Därefter kan regeringen fatta beslut om de aviserade förordningsändringarna.