Nimbnet och Virta ingår partnerskap för ny typ av laddningsnätverk

Nimbnets laddstationer är utformade för att rymma de längsta tunga lastbilarna men också personbilar. Foto: Virta

Den nya svenska laddstationsoperatören, Nimbnet, och den finska globala laddningsplattformen och leverantören av helhetslösningar, Virta, har ingått ett partnerskap för att bygga en helt ny typ av laddningsnätverk för elektriska lastbilar. De bokningsbara laddstationerna för lastbilar är utformade för att svenska logistikföretag ska kunna byta ut de flesta av de nuvarande 85 000 tunga lastbilarna mot elektriska. Som en del av partnerskapet kommer Virta att leverera plattformsintegrerade Kempower-laddstationer till Nimbnet.

Tunga lastbilar släpper ut en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp relaterade till vägtransporter. Därför är dessa utsläpp avgörande att minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Eftersom alla de stora lastbilstillverkarna snabbt elektrifierar sina flottor och 56 peocent av alla tunga lastbilar färdas mindre än 250 kilometer varje dag, är räckvidden inte längre ett så stort problem som den en gång var. De flesta tunga lastbilar skulle kunna ersättas med elektriska, men den nuvarande laddinfrastrukturen klarar inte en sådan förändring just nu. Nimbnets Virta-drivna nätverk har detta i åtanke redan från början, säger Torbjörn Nordling, projektledare på Nimbnet.

De första nya Nimbnet laddstationer, med bidrag från Energimyndigheten, kommer att byggas i Göteborg, Söderhamn, Sundsvall och Nordmaling. De kommer att stå redo att ta emot de första tunga elektriska lastbilarna i slutet av 2023. Nimbnet har som mål att fylla alla de geografiska platser som idag saknar laddinfrastruktur för att säkerställa att hela Sverige kan ha täckning för elektrifierade lastbilar. Kommuner uppmuntras att höra av sig med förslag på lämpliga platser som idag behöver stärkt laddinfrastruktur.

– Vi är mycket glada att se hur våra slutanvändarvänliga lösningar för den tunga fordonsmarknadens behov i en ny morgondag redan sätts i praktisk användning av föregångare som Nimbnet. Vidare är det även ett utmärkt exempel på ännu en av våra nyckelfärdiga helhetslösningar som byggs runt våra kunders behov för att säkerställa snabbast möjliga etablering, säger Martin Lundgren, Country Director Scandinavia på Virta.

Nimbnets laddstationer är utformade för att rymma de längsta tunga lastbilarna men också personbilar. De integrerade Kempower-laddarna kan leverera upp till 350kW kontinuerlig effekt, vilket innebär marknadsledande laddningstider. Nimbnets innovativa bokningssystem hjälper kommersiella lastbilsoperatörer att planera leveransrutter och schemalägga laddningstillfällen i förväg så att de totala väntetiderna minimeras och leveransflottan nyttjas maximalt.

Förutom att möjliggöra pålitlig och schemalagd A-till-B logistik, lovar Nimbnet logistikbolag besparingar i elpriset. Nätverket erbjuder flexibel prissättning baserad på det aktuella elpriset på Nord Pools elmarknad och belastningen på det lokala elnätet. Kunderna kommer att kunna planera sina laddningstillfällen för att få det bästa priset, vilket också hjälper nätoperatörer att undvika enorma toppar i efterfrågan.

Över 1 000 partners runt om i världen driver sina EV laddningstjänster med Virta. Nätverket "Powered by Virta" inkluderar 70 000 laddare i 34 länder med tillgång till över 350 000 laddningspunkter. På Nimbnet-stationerna kommer elbilsförare att kunna ladda med Virta mobil APP, RFID-tagg, kreditkort och Plug&Charge-kompatibla fordon.