Intermodal lösning i Umeå hamn

Ny tåglinje mellan Umeå hamn och Göteborg. Foto: Inab

Nu börjar den nya tåglinjen för containrar mellan Umeå hamn och Göteborgs hamn rulla i regi av First Row Shipping & Logistics.

– Det är glädjande att Umeås långsiktiga satsningar på infrastruktur för järnvägstransporter ger resultat. Den nya linjen innebär stora möjligheter för regionens näringsliv. Dessutom lyfts gods från landsväg till järnväg vilket har flera fördelar för miljön så väl som för trafikbelastningen på vägarna och medverkar till den hållbara omställningen, säger Mikael Salomonsson, vd hos det kommunala bolaget INAB.

Den nya tåglinjen börjar med en ankomst och en avgång per vecka samt lyfter godset som annars skulle gått på landsväg till järnväg. Att transportera godset på järnväg i stället för lastbil samma sträcka minskar CO2-utsläppet med 85 procent. 

– Det är fantastiskt kul att nu även kunna erbjuda näringslivet i Umeå med omnejd en ny intermodal och hållbar logistiklösning. Vi tror stark på framtiden och möjligheterna att kunna erbjuda ett större antal avgångar framöver, säger Nikolas Rowland, ägare och vd hos First Row Shipping & Logistics.
Hanteringen i Umeå hamn sker vid den nya intermodala järnvägsterminalen och sköts av Kvarken Ports som ansvarar för driften i hamnen.

– Vi är både stolta och glada att vi nu kan erbjuda marknaden en intermodal lösning i hjärtat av Umeå hamn. Genom vår nya terminal stärker vi vårt erbjudande med fokus på effektivitet och därmed hållbarhet. Terminalen är 32 000 kvadratmeter och är placerad strategiskt med närhet till färjeterminalen och Gustavs udde som är en av våra viktiga kajer. Den nya terminalen stärker såväl sjöfart som järnväg, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports.

Umeå Kommun genomför och har genomfört flera investeringar för hållbar infrastruktur, där sjöfart och järnväg är centrala aktörer och viktiga spelare för att kunna uppnå så väl regeringens överflyttningsmål som kommunens egna om klimatneutralitet. Umeå kommun har höga ambitioner på miljöområdet och därför är det viktigt att utveckla möjligheterna till hållbara transporter. Den nya järnvägssträckningen ligger i linje med kommunens tillväxtmål och hållbarhetsmål.

– Umeås infrastruktur, med alla trafikslagen samlade, tillsammans med vårt strategiskt geografiska läge gör oss till ett naturligt logistiknav för norra Europa. Det är något som verkligen gynnar regionens näringsliv och stadens tillväxt, säger Mikael Salomonsson.

Norra Sverige är väldigt hett just nu och det här stärker den roll Umeå har som ett logistiskt nav. Genom hållbara lösningar med järnväg och med hamnen i Holmsund finns unika förutsättningar i Umeå, vilket kan locka fler företag att etablera sig.