Osäkerhet kring flygets återhämtning

Flygets återhämtning efter pandemin är svår att prognostisera. Foto: Transportstyrelsen

Osäkerheten kring flygets återhämtning efter pandemin är fortsatt hög. Dock ser passagerarna ut att återvända. Det visar Transportstyrelsens passagerarprognos för åren 2022-2028.

Höstens passagerarprognos har skrivits upp något för utrikestrafiken medan prognosen för inrikestrafiken ligger kvar på samma nivå som tidigare. Ungefär samtidigt som restriktionerna efter pandemin började släppa på många håll bröt kriget ut i Ukraina. Det påverkar flyget genom bland annat stigande bränslepriser.

– Det har dykt upp en ny stor osäkerhetsfaktor för flyget i och med Rysslands invasion av Ukraina och de effekter som det för med sig på ekonomin i stort. Men trots det tror vi att passagerarna återvänder, framför allt i utrikestrafiken. Redan under året bedömer vi att utrikesresenärerna ger sig upp i luften igen, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

När det gäller inrikestrafiken förväntas den öka både i år och nästa år för att sedan stanna av och stabilisera sig på en lägre nivå än före pandemin. Utrikestrafiken däremot väntas öka och kan i slutet av prognosperioden komma upp i samma nivåer som före pandemin. Motsvarande siffra för inrikestrafiken är 74 procent av 2019 års passagerarvolym, också den mot slutet av prognosperioden.

Det finns fortfarande många osäkerheter som kan påverka resandet. Kriget i Ukraina orsakar högre priser på olja, gas och vissa råvaror. Det leder till ökad inflation och högre låneräntor även i Sverige. Samtidigt har hushållens sparande varit högt under pandemin, vilket gör att det bör finnas utrymme för en ökad konsumtion av bland annat resor.

– Men vilka prioriteringar som hushållen i slutändan gör är i dagsläget svårt att veta. Vi får heller inte glömma bort att även om restriktionerna har upphävts i många länder så är pandemin ännu inte över, säger Simon Posluk.