Catena tecknar avtal på Logistikposition Landvetter

MM-Sport beräknar att flytta in hos Catena under våren 2024. Foto: Catena

Catena har tecknat avtal med MM-Sport gällande byggnation och uthyrning av en ny logistikanläggning på Logistikposition Landvetter i Härryda kommun, nära Göteborg. Byggnaden väntas stå klar under 2024 och den totala investeringen väntas uppgå till 449 miljoner kronor. I samband med lagakraftvunnen detaljplan under december 2021 tecknade Catena ett marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Dansered 1:64. Markytan omfattar 210 000 kvadratmeter på bästa logistikläge utmed väg 40 vid Landvetter flygplats i Härryda kommun.

Catena har tidigare offentliggjort den första etableringen på området där Menigo Foodservices, en av Sveriges ledande matdistributörer tecknade ett hyresavtal kopplat till en nybyggd logistikanläggning om 42 250 kvadratmeter. Nu annonserar Catena att MM-Sport, en av Nordens största leverantörer inom kosttillskott, har tecknat sig för nästa etapp där ytterligare en logistikanläggning kommer att byggas i nära anslutning till Menigo. MM-Sport kommer att hyra en mindre del av den nya anläggningen. Resterande yta är Catena trygga med att kunna hyra ut.

Catenas hållbarhetskrav för Logistikposition Landvetter är höga, en rad olika insatser planeras bland annat för den biologiska mångfalden på området.

– Jag är glad att vi redan kan inleda nästa etapp på Logistikposition Landvetter och välkomna

MM-Sport som hyresgäst. Byggnationerna som nu sker på kort tid på området visar på styrkan i Catenas erbjudande och hur stor efterfrågan är på hållbara och moderna logistikfastigheter på rätt läge, säger Catenas regionchef i Göteborg, Jonas Arvidsson.

Byggnationen inleds under hösten 2022 och MM-Sport beräknar att flytta in under våren 2024.