Catena bygger ut fryslager i Enköping

Catena investerar 124 miljoner kronor i en tillbyggnad för hyresgästen Coop Logistik i Enköping. Foto: Catena

Catena investerar 124 miljoner kronor i en tillbyggnation för hyresgästen Coop Logistik i Enköping. Tillbyggnationen om cirka 5 800 kvadratmeter uppförs i direkt anslutning till Catenas befintliga logistikanläggning som hyrs av Coop och omfattar cirka 10 900 kvadratmeter på fastigheten Stenvreten i Enköping. Den nya tillbyggnationen utgörs av ett toppmodernt fryslager och både den nya och den befintliga delen miljöcertifieras enligt Breeam InUse. En solcellsanläggning ska installeras och insatser kommer att ske för att tillföra gröna ytor och skapa bättre förutsättningar för biodiversitet. Avtalslängden är 14 år med ett uppskattat driftsöverskott om drygt 8,3 miljoner kronor.

– Vi är glada att vi nu kan använda ytterligare en del av tomtytan och hjälpa Coop att expandera på platsen och öka sin kapacitet för fryslagring genom att tillföra kylda utrymmen där vi dessutom kan nyttja höjderna maximalt, säger Catenas regionchef i Stockholm, Tobias Karlsson.

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor. Coop Logistik svarar för effektiv drift av transporter, terminaler och varuförsörjning till Coops mer än 800 butiker.

– Med utbyggd terminal i Enköping kan vi utöka vår verksamhet och bättre serva befintliga butiker och kunder med frysvaror. Med större terminal får vi större lagerkapacitet, fler in- och utlastningsportar och vi kan växa i takt med Coops tillväxt. Samtidigt säkrar vi att Coop kan flytta in i en energieffektiv byggnad där såväl byggnadsprestanda som energiförsörjning är valda med omsorg, säger Örjan Grandin, vd för Coop Logistik.