Premiär för elbussar i Uppsala

Gamla Uppsala Buss börjar köra elbussar i stadstrafiken i Uppsala. Foto: GUB

Nu börjar Gamla Uppsala Buss, GUB, köra elbussar i stadstrafiken i Uppsala. Inledningsvis har 12 helt eldrivna ledbussar köpts in men fler är på sikt att vänta. Äntligen!, säger bolagets företrädare.

– Vi har i många år planerat att investera i elbussar men har väntat till nu av flera skäl, säger GUB:s VD Jonas Skovgaard. Dels har vi inväntat flytten till den nya stadsbussdepån då det inte funnits ekonomi i att bygga laddningskapacitet i den gamla, dels har vi inväntat att tekniken skulle mogna så vi kan satsa på bussar med räckvidd nog för att klara oss med depåladdning, utan laddinfrastruktur längs linjenätet.

De bussar GUB nu köpt har en av tillverkaren MAN garanterad räckvidd på minst 23 mil per laddning under normala vinterförhållanden. Under optimala förhållanden, när de energikrävande klimatanläggningarna inte behöver jobba, räcker laddningen betydligt längre. Att bara behöva ladda elbussarna i depån ger också en större flexibilitet i var de kan sättas in då de inte blir låsta till att bara kunna köras på linjer där stationer för underhållsladdning byggts längs vägen.

– Den absolut största fördelen med elbussarna är naturligtvis att slippa avgaser och buller, säger GUB:s miljösamordnare Mikke Holmberg. Den fördelen kommer dessutom inte bara våra förare och passagerare till nytta utan gagnar alla som vistas i Uppsala. Även klimatet vinner givetvis på att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser och därigenom minskar klimatförändringarna.

På fyra timmar laddas en buss med tömda batterier till full kapacitet i depån via laddare från ABB. På full effekt laddas bussarna med 150 kW. Den snabba laddningen i kombination med bussarnas långa räckvidd gör att de klarar många av uppdragen under ett dygn på en nattlig laddning.

– Vissa bussar hinner därutöver laddas på dagen – mellan två uppdrag – så att vi kan maximera körsträckan, säger GUB:s tekniske chef Tommy Rydbeck.

Förarmiljön i de nya elbussarna är nära nog identisk med den i den senaste generationen biogasbussar GUB har sedan tidigare. Det gör att förarna som ska köra genast känner igen sig och omställningen blir liten för dem.  På vardera av de två bakre axlarna sitter en elmotor. Motorerna är elektroniskt synkroniserade och driver bussen på fyra hjulpaket mot normalt två, vilket ger bättre framkomlighet vid halka och besvärligt väglag.