Danmark först i världen med 24-meters elektriska Solaris-bussar

Solaris nya Urbinobussar kommer också att utrustas med eSConnect, ett heltäckande diagnossystem som ökar drifteffektiviteten och förenklar underhållet. Foto: Solaris

Solaris har nyligen landat en order på 14 elektriska tvålänkade 24-meters ledbussar till Aalborg i Danmark. Bussarna kommer att trafikeras av Tide Bus Denmark. Tide blir därmed den allra första kunden för denna typ av fordon från Solaris.

Bussarna är i så kallad MetroStyle och Solaris beskriver ordningen som unik i Europa, både vad gäller bussarnas längd och utformningen av fordonen. Bussarna är utvecklade för så kallade Bus Rapid Transit (BRT)-sträckor på separata busslinjer. MetroStyle innebär bland annat en ny frontdesign speciellt framtagen för BRT.

Bussarna kommer att utrustas med två framdrivningsmotorer med en total kapacitet på 240 kilowatt (motsvarande 325 hk), och det är drift på två axlar. Solaris egna högkapacitetsbatterier har en kapacitet på över 700 kilowattimmar och laddning ska ske med hjälp av en stickpropp.

Mobileye Shield

Bussarna kommer att utrustas med ett omfattande förarassistanssystem. Fordonen får bland annat MirrorEye, det vill säga ett system med kameror som ersätter konventionella ytterbackspeglar. Ett ytterligare system, Mobileye Shield +, ser till att alla döda vinklar elimineras. Föraren får larm om fotgängare och cyklister befinner sig i närheten av bussen. En annan fördel med kameror i stället för konventionella ytterbackspeglar är att bussarnas totala bredd är mindre. Detta är fördelaktigt på smala gator och platser med tät trafik.

Plattform

24-metersbussarna från Solaris presenterades första gången för allmänheten på Busworld Europe 2019. Tanken bakom fordonet var att skapa en plattform för framtida serieproduktion av både 24-metersbussar med eldrift eller hybrid framdrivning, men även trådbussar.