Otillräcklig infrastruktur hindrar tillväxten av järnvägstrafik mellan Kina och Europa.

Kinesiskt gogståg startar mot Europa. Tågoperatörer letar dock alltmer efter nya rutter till Europa, däribland via Ukraina till Ungern. Foto: DB Schenker

Skillnader i spårvidd och brist på lyftkranar och lager är de största problemen.

Kinesiska järnvägstrafiken till och från Europa växer starkt, men ökande volymer sätter också press på infrastrukturen och förlänger transittiderna.

Enligt det kinesiska statliga järnvägsbolaget trafikerade 2 497 godståg mellan Kina och Europa under årets första sex månader i 2020. Siffran är 69 procent högre än under 2019. Målet är att slå rekordet 5000 tåg i slutet av året.

Enligt Christopher Pollard, Deutsche Bahn Schenkers chef för avdelningen China Operations, fungerar företaget som en 3PL-tjänsteleverantör på alla 15 reguljära rutter från Kina till Europa. De flesta rutter slutar i Tyskland efter en resa genom Polen.

I genomsnitt färdas tågen 12 dagar till Polen och 17 dagar till Tyskland.

- Ttansportsträckan är två dagar långsammare än den kunde vara som bäst på grund av ineffektivitetsproblem", sade Pollard till Loadstar media.

En av flaskhalsarna är Malaszewicze i Polen. Vid denna gränsstation mellan Ryssland och EU förändras spårvidden och det orsakar förseningar på grund av brist på infrastruktur.

Det saknas också vagnresurser vid terminalen. Enligt Pollard har järnvägsinfrastrukturens kapacitet inte utvecklats i samma takt som godsvolymerna. Förändringar i spårvidden även i Centralasien orsakar ytterligare förseningar.

- När Kina och Europa använder olika spårvidd i Vitryssland, Ryssland, Mongoliet och Kazakstan, måste varje tåg göra minst ett spårviddsbyte under sin resa, beroende på slutdestination. Brist på kranar och otillräckligt lagringsutrymme orsakar också flaskhalsar, förklarade Pollard.

Esong Tam, marknadsdirektör för Hong Kong-baserade speditören FS International, konstaterade att Malaszewiczes trängselproblem har kvarstått i flera år.

- Förseningen kommer att minska fördelarna med den Eurasiska järnvägstrafiken och irritera kunderna, sade han och tillade att tågoperatörer nu letar efter nya rutter till Europa, däribland via Ukraina till Ungern, påpekade Pollard.

Godstrafiken på järnvägen mellan Europa och Kina är mycket billigare alternativ än flygfrakt.

Därför är järnväg fortfarande ett attraktivt alternativ för speditörer.

De kinesiska giganterna för e-handel Alibaba och JD.com har redan börjat använda järnvägarna för att transportera europeiska varor till Kina.