Nu startar Farligt-avfall-bilarna i Göteborg

Nu startar Farligt avfall-bilarna at ta emot färg, kemikalier, lampor, elektronik och annat farligt avfall. Foto: Göteborgs Stad

Farligt avfall-bilarna startar sin verksamhet nu med sms-tjänst. Farligt avfall-bilarna kom till 2005 för att underlätta för göteborgare utan bil eller möjlighet att lämna farligt avfall vid fastigheten.

– Att farligt avfall inte hamnar i de vanliga soporna är jätteviktigt. Skadliga ämnen måste tas omhand på ett korrekt sätt och värdefulla metaller återvinnas. Farligt avfall-bilarna gör det enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen, säger Anders Lisle, ansvarig för farligt avfall, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

– Lämna ditt farliga avfall till farligt avfall-bilen och hela, fungerande saker till återbruksbilen, uppmanar Anders Lisle. 

2020 uppskattades det finnas 20–25 miljoner mobiltelefoner som inte används i de svenska hushållen, varav lite mer än hälften var ej fungerande. Nytt för i år är en sms-tjänst där man kan få avisering om bilens ankomst till ens närområde.