Innovativa och miljöanpassade leveranser i Göteborg

Stadsleveransen kör med små, tysta och helt avgasfria fordon. Foto: Göteborgs Stad

Göteborgs Stad lämnar nu över det prisbelönta logistiksystemet Stadsleveransen till det privata näringslivet. Företaget Paketlogistik, som varit med ända sedan 2014, blir ny huvudman för systemet med små eldrivna fordon som lämnar och hämtar paket hos hundratals butiker och kontor i Göteborgs innerstad.

– Det är väldigt roligt att Paketlogistik ska fortsätta driva och utveckla Stadsleveransen, som är ett innovativt och miljöanpassat sätt att leverera paket, säger Alexandra Bakosch, projektledare på trafikkontoret.

Stadsleveransens första små, tysta och helt avgasfria fordon dök upp i Göteborgs innerstad 2012, på shoppinggatorna i kvarteren runt domkyrkan. Initiativtagare var trafikkontoret Göteborgs Stad i samarbete med bland andra Innerstaden Göteborg som är ett centrumledningsbolag med drygt 500 medlemsföretag.

– Göteborg var tidigt ute med att introducera en hållbar lösning för varutransporter som en del i arbetet med att skapa en attraktiv och välkomnande miljö i stadskärnan. Vi är glada att en privat aktör nu tar Stadsleveransen vidare, säger Lena Dalerup, vd för Innerstaden Göteborg

Istället för att stora, oftast dieseldrivna lastbilar kör ända längst in på de ofta trånga gatorna innanför Vallgraven, så lämnar och hämtar de godset på en samlastningsterminal i Gullbergsvass. Den första/sista sträckan till och från butiker, kontor och andra verksamheter körs istället med Stadsleveransens energisnåla och klimatsmarta elfordon som drar små lastvagnar efter sig. Resultatet blir mindre trängsel, mindre buller, bättre luft och säkrare och tryggare gator och platser.

Nu tar företaget Paketlogistik över huvudmannaskapet för Stadsleveransen från Innerstaden Göteborg som haft rollen sedan starten. PostNord är fortsatt kund och använder Stadsleveransen för distribution av paket innanför Vallgraven.

– Vi hoppas att fler åkerier vill ansluta sig. Grundtanken med detta system är ju att skapa en trevligare och tryggare innerstad för medborgarna, säger Marcus Petersson som äger och driver Paketlogistik.