Forskar för bättre prestanda hos självkörande fordon

Ska lösa utmanande problem med självkörande fordon i dåligt väder. Foto: Högskolan i Halmstad

Horizon Europe har beviljat forskningskonsortiet Robust Automated Driving in Extreme Weather, Roadwiev, tio miljoner euro för att lösa utmanande problem med självkörande fordon med hjälp av AI. Projektet kommer utveckla robusta och kostnadseffektiva AI-baserade system för perception och beslutsfattande i fordon med förbättrad prestanda under svåra väderförhållanden. Högskolan i Halmstad ska samordna konsortiet med 15 partner under de kommande fyra åren.

De flesta självkörande fordon har testats och utvecklats under optimala väderförhållanden. I Roadview ska forskarna och partnerna i stället testa de uppkopplade och självkörande fordonen under sämre och varierande väder- och vägförhållanden. Automatiserade mobilitetslösningar förväntas ge betydande fördelar för samhället, såsom ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp och mindre stress för förare och passagerare. 

– Marknaden för automatiserad mobilitet är enorm. Det beräknas en årlig tillväxttakt på 60 procent mellan 2020 och 2030 på den globala marknaden för självkörande bilar. Roadview kommer utveckla ett unikt tillvägagångssätt för automatiserad mobilitet, så att självkörande fordon kan få mer kraftfulla och tillförlitliga inbyggda perceptions- och kontrolltekniker som hanterar komplexa miljöförhållanden, säger Eren Aksoy, projektkoordinator för ROADVIEW och docent i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Roadview-konsortiet samlar en grupp av ledande universitet, forskningsinstitut, högteknologiska små och medelstora företag och industrier. 

– Utöver sin forskningsexpertis har konsortiets medlemmar en unik samling av testplatser och testinfrastruktur, allt från hårdvarutestanläggningar och regn- och vindtunnlar till testbanor norr om polcirkeln, säger Eren Aksoy.

Roadview-konsortiet befinner sig i förberedelsefasen med Europeiska kommissionen och kommer att starta i oktober 2022.