Testar självkörande lastbilar i motorvägstrafik

Självkörande fordon kan marknadsintroduceras redan inom fem år. Foto: Scania

Scania har beviljats tillstånd av Transportstyrelsen för att testa självkörande lastbilar på E4 mellan Södertälje och Jönköping. Testerna sker i samarbete med TuSimple, som är ledande i utvecklingen av autonoma fordon och en viktig partner i Scanias och TRATON-gruppens satsning inom detta område.

Bilarna kommer att gå i nyttotrafik hos Scania Transportlaboratorium och vara lastade med gods för Scanias produktion. Testerna omfattar teknik enligt nivå 4 på den 5-gradiga SAE-skalan för självkörande fordon, vilket innebär att lastbilarna körs autonomt men av säkerhetsskäl övervakas av en förare. Vid Scanias tester kommer också en provningsingenjör att finnas ombord med uppgift att övervaka och verifiera den information som överförs till bilen från de sensorer som möjliggör autonom körning.

– I både USA och Kina pågår redan test av lastbilar enligt Nivå 4 på allmän väg, men Scania är såvitt jag känner till först i Europa med att testa tekniken på motorväg och med nyttolast, säger Hans Nordin, som ansvarar för projektet Hub2hub.

Scania planerar att senare under året utvidga testerna till att omfatta hela sträckan mellan Södertälje och Helsingborg.

– Under de kommande åren räknar vi dessutom med att kunna testa tekniken i andra europeiska länder och i Kina, säger Hans Nordin.

Scania testar sedan 2017 självkörande lastbilar för gruvtransporter i Australien.

– Erfarenheterna från dessa tester visar att autonoma fordon kan bli verklighet inom bara några år när det gäller transporter inom slutna områden som gruvor och terminaler, säger Hans Nordin. 

Enligt Hans Nordin är så kallad Hub2hub-transport, körning på motorväg mellan omlastningscentraler, det första slags transporter på allmän väg där självkörande lastbilar kan bli verklighet.

– Vi har kommit så långt i utvecklingen av självkörande fordon att tekniken kan vara mogen att marknadsintroduceras redan inom fem år när det gäller denna typ av transporter. Däremot dröjer det längre tid innan autonoma fordon för körning på vägar med dubbelriktad trafik och i tätortsmiljöer blir verklighet, avslutar Hans Nordin.