Chalmers testar självkörande fordon

Leveransroboten Hugo och den självkörande minibussen ska nu testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg.

Till våren 2022 ska leveransroboten och en självkörande buss testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg i syfte att se hur gods- och persontransporter kan samverka i stadsmiljö. Arton partners samverkar i projektet som beviljats 4 miljoner kronor av Vinnova inom innovationsprogrammet Drive Sweden.

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Inte minst den sista biten av en transport- eller leveranskedja – när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering.

Under de senaste åren har två olika projekt testat självkörande, elektrisk skytteltrafik på Chalmers Campus samt autonoma godsleveranser som en del av Chalmers befintliga logistiksystem. Men vad händer när flera olika självkörande transportslag samexisterar i stadsmiljön? Det ska projektet Samverkande Autonoma Transporter, SAT, ta reda på från januari 2022 och ett och ett halvt år framåt.

Arton projektpartners – däribland universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling – ska tillsammans utforska frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential. Besökare på campus Johanneberg blir del av projektet genom mer eller mindre aktiv interaktion med fordonen, när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus.

— Tack vare det breda samarbetet kommer vi att kunna ta autonoma transporter ett stort steg framåt mot verklig implementering. Vårt mål i slutet av projektet är att ha en systemlösning med buss och robot samt en förberedande analys av hur den ska kunna implementeras i nya och befintliga stadsdelar, säger Per Sunnergren på Johanneberg Science Park som samordnat projektet.