Allt fler lätta lastbilar

Peugeot Expert var Sveriges mest sålda eldrivna lätta lastbil januari - februari 2022. Foto: eComExpo

Omställningen från fossilt till förnybart skjuter rejäl fart bland de lätta lastbilarna. Under årets två första månader registrerades 4 666 nya lätta lastbilar, sex procent färre än samma period i fjol. Samtidigt mer än fördubblades de eldrivna lätta lastbilarna, till 535 mot 229 i fjol. Marknadsandelen för eldrivna lätta lastbilar var 11.6 procent i februari, den högsta någonsin.

– Framtiden är förnybar också bland nyttofordonen, säger 2030-sekretariatets Mattias Goldmann. Nu säljs fler laddbara än icke-laddbara personbilar, och senast 2025 kommer samma sak att gälla de lätta lastbilarna. BilSweden förutspår 17 procent laddbara lätta lastbilar redan i år, vilket vi ansluter oss till.

Bland de eldrivna lätta lastbilarna är Peugeot Expert med knapp marginal marknadsledande hittills i år, med 102 nyregistreringar januari-februari mot 99 for Renault Kangoo. Trean Maxus E-Deliver har mer än fördubblat antalet registreringar jämfört med samma tid i fjol. På topp-20 är hela 11 modeller nya för året med ingen eller en enda registrering i fjol.

2030-sekretariatet konstaterar också att det fortsatt inte finns en samlad plan för nyttofordonens omställning. Det blir därför ett huvudtema på den kommande mässan eComExpo med åtskilliga seminariepunkter som ska leda fram till en konkret handlingsplan för nästa mandatperiod.