Volvo levererar 20 tunga ellastbilar till Amazon

Amazon ersätter motsvarande diesellastbilar med Volvos ellastbilar. Foto: Volvo

Volvo Lastvagnar kommer vid årsskiftet att leverera helelektriska tunga lastbilar till Amazon i Tyskland. Det är beräknat att de tjugo Volvo FH Electric kommer att köra mer än hundra tusen mil på vägarna årligen, drivna med el istället för diesel. Tunga lastbilar och andra kommersiella fordon står för cirka 36 procent av Tysklands inhemska transportutsläpp, vilket gör minskningen av koldioxidutsläpp från vägtransporter till en viktig fråga att ta itu med.

– Stora aktörer inom transportbranschen spelar en nyckelroll i att leda branschens arbete med att sänka sitt koldioxidavtryck. Därför är jag glad att Amazon samarbetar med oss för att minska sina utsläpp för längre och tyngre transportuppdrag, säger Jessica Sandström, Senior Vice President Product Management på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar startade serieproduktionen av tunga ellastbilar i september i år och tillgången på elektriska lastbilar för transporter mellan städer och regioner är en viktig milstolpe för att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter.

– Globalt har vi nu sex eldrivna lastbilsmodeller att beställa och i serieproduktion för att möta den ökande efterfrågan på godstransporter utan CO2-utsläpp. Det är ett uppmuntrande steg framåt för att minska klimatpåverkan, kommenterar Jessica Sandström.

De eldrivna versionerna av det viktigaste produktsortimentet – de tunga lastbilarna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX – kommer att spela en avgörande roll för att nå Volvo Lastvagnars globala mål att 2030 ska 50 procent av alla nya lastbilar som säljs vara batteri- eller bränslecellselektriska. Dessa elektriska tunga lastbilar kan köra med en totalvikt på 44 ton och de tre nämnda modellerna representerar cirka två tredjedelar av företagets försäljning.

För Amazon kommer lastbilarna att ersätta motsvarande diesellastbilar och spela en nyckelroll i de initiativ som nu tas för att elektrifiera deras transportkedja.

– Amazon har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen i sin flotta, men att minska utsläppen för regionala transporter har tills nu varit väldigt svårt, förklarar Andreas Marschner, Vice President Transportation Services Europe på Amazon.

– Därför är det en så viktig milstolpe och vi välkomnar dessa tunga ellastbilar från Volvo till vår flotta. Vi driver ett av de snabbast växande elektrifieringsprojekten i transportbranschen, och vi kommer att fortsätta att investera och förnya oss för att minska våra koldioxidutsläpp och kunna leverera paket till kunder med nollutsläpp.