Bilberoendet olika i stad och glesbygd

Stor är skillnad mellan stad och land när det gäller bilberoendet. Foto: Kvdbil

8 av 10 i glesbygd är beroende av bilen för att ta sig till jobbet mot knappt var fjärde storstadsbo. Det visar en kartläggning om resvanor från bilförmedlaren Kvdbil.

I glesbygd ser 8 av 10 (84 %) bilen som det primära transportmedlet för att ta sig till arbetet medan bara 1 av 10 (10 %) har samma syn på bussen eller tåget. Detta till skillnad från varannan (52 %) i de 20 största städerna och färre än 4 av 10 (38 %) i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bilberoendet är också större bland barnfamiljer och äldre.

– Vår kartläggning bekräftar att väldigt många som bor utanför tätort har svårt att klara sig utan bilen, och det är något politikerna behöver ha med sig om vi ska ha kvar en levande landsbygd, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Det finns också ett starkt samband mellan hur mycket vi kör och var i landet vi bor. I städerna är det bara var tionde (10 %) som kör mer än 20 mil under en vanlig vecka. Samma siffra på landsbygden är nära 4 av 10 (38 %).

– Varannan bilresa är kortare än fem kilometer och det är framför allt i städerna det här skadliga smååkandet sker. För den som bor på landsbygden är pendlingsavstånden allt som oftast längre, vilket naturligtvis gör det svårare att ställa bilen, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.