Sex av tio svenskar kan inte ladda en elbil hemma

Bristen på offentliga laddstationer ett hinder för omställningen till elbilar. Foto: Kvdbil

Intresset för elbilar är rekordstort, men nästan sex av tio svenskar saknar fortfarande möjlighet att ladda hemma. Det visar en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil. Bristen på offentliga laddstationer och saknaden av möjlighet att ladda hemma ses i dag som ett hinder för omställningen till elbilar. Och problemet kan om möjligt vara ännu större än tidigare trott. I en undersökning från Kvdbil är det endast 29 procent som uppger att de kan ladda en elbil hemma.

– Att enkelt kunna ladda sin elbil när man sover, är på jobbet eller på resan är en förutsättning för att fler ska vilja byta till elbil, så det här är dåliga nyheter för klimatmålet och omställningen, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Samtidigt svarar två av tio (20 %) att de enkelt kommer att kunna ordna med laddstation – när det väl blir dags. Men skillnaden är också stor. Bland villaägare är det 30 procent som uppger detta, medan det bara är 10 procent av de som bor i lägenhet.

– Bor man i lägenhet är det inte lika lätt. Man kanske inte har någon parkeringsplats eller så stöter man på byråkratiska problem när man vill få en laddstolpe installerad. Vi vet att regeringen är på frågan, men det skulle behöva gå mycket snabbare. I en del länder finns det något som heter ”right-to-charge-law”, som innebär att du inte kan bli nekad att installera en laddstople på din parkering så länge du själv står för kostnaden. Det kanske vore något även för Sverige att ta efter, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Vidare visar undersökningen på stor osäkerhet. Nästan var åttonde (12 %) svarar att de inte vet ifall de har möjlighet till hemmaladdning. Störst är osäkerheten hos de som bor i lägenhet (18 %).