SLP förvärvar logistikfastighet i Borås

SLP har tre fastigheter på Viared. Foto: SLP

Fastighetsbolaget SLP har förvärvat och tillträtt fastigheten Stormen 4 i Borås kommun. På fastigheten finns en logistikbyggnad byggd 2019/2020 med total uthyrningsbar yta om cirka 3 700 kvadratmeter. Overhead Conveyor System hyr hela fastigheten fram till 31 december 2025 och hyresvärdet uppgår till ca 3,1 miljoner kronor. På fastigheten finns även en outnyttjad byggrätt omfattande cirka1,500 kvadratmeter.

– Logistikområdet Viared är en viktig del i Sveriges infrastruktur. Med dagens förvärv har SLP tre fastigheter på Viared och vi ser goda möjligheter att växa i regionen. Fastigheten Stormen 4 ligger i nära anslutning till riksväg 40 och är nyligen uppförd, har flexibel användning och god miljöprofil. Med en outnyttjad byggrätt ser vi stora möjligheter till vidare förädling i enlighet med vår affärsmodell och våra hållbarhetsmål”, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

SLP har förvärvat fastigheten genom en bolagsaffär. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 52 miljoner kronor..