Volvo Car Mobilitys mobilitetstjänst ersätter 12 000 privatägda bilar

Under 2020 ersatte varje bil delad via M åtta privatägda bilar. Foto: M

Volvo Car Mobility lanserar i dag en ny rapport som undersöker de hållbarhetseffekter som företagets smarta bildelningstjänst, M, fått i Sverige under 2021. Rapporten har tagits fram i samarbete med Capgemini Invent för andra året i rad och visar tydligt på hur M bidrar till att minska utsläppen, frigör gatuutrymme och minskar byggkostnader. Vidare visar rapporten att en delad bil med M ersätter upp till nio privatägda bilar. Det ger ungefär 12 000 bilar, eller motsvarande fyra procent av nybilsförsäljningen i Sverige.

För andra året i rad har Volvo Car Mobility och Capgemini Invent studerat hållbarhetseffekterna av den smarta bildelningstjänsten M. ”The Sustainability Impact of Car Sharing 2021” undersöker effekten bildelningstjänsten M haft under det gångna året. Förbättringarna är tydliga och kan ses över hela landet.

Enligt rapporten fortsätter M att påverka beslut och preferenser gällande bilägande. Under 2020 ersatte varje bil delad via M cirka åtta privatägda bilar; 2021 steg denna siffra till cirka nio. Denna ökade "ersättningsgrad" kan ses på alla storstadsmarknader. Capgemini Invent ställde undersökningsfrågor till M:s kunder över hela Sverige och det visade sig att 25 procent hade sålt sin bil som en direkt effekt av att ha använt M; strax över 50 procent beslutade att inte köpa en ny bil.

– Sedan lanseringen i september 2019 har M konsekvent bidragit till att göra städer mer hållbara och attraktiva. Att höja vår ersättningsgrad från åtta till nio bilar på bara tolv månader är en enorm bedrift. Jag vill rikta ett stort tack till våra engagerade medarbetare och hängivna kunder – de som gjort detta möjligt. Och detta är bara början, säger Erik Jivmark, vd för Volvo Car Mobility.

Jämfört med 2020 förbättrades Volvo Car Mobilitys bidrag till att minska CO2-utsläppen med fem procent i Stockholm. Denna förbättring är ett resultat av en ökning av antalet privatägda bilar som tas bort per delad bil från Volvo Car Mobility, i kombination med en ökad delad Volvo Car Mobility-flotta i Stockholm.

I Göteborgsregionen minskade CO2-utsläppen med cirka 4 550 ton och i Malmöregionen 2 850 ton. Dessa minskningar motsvarar i sin tur ungefär 500 svenskars årliga konsumtionsbaserade CO2-utsläpp i Göteborgsregionen och cirka 300 svenskars i Malmöregionen.

– Årets rapport visar att vi ändrar kundernas preferenser för bilägande på alla marknader. Genom att stegvis förbättra våra algoritmer och finjustera vår flotta får vi fler människor att använda färre bilar, vilket frigör värdefull tid, utrymme och pengar – i både våra städer och våra kunders liv, säger Steinar Danielsen, hållbarhetschef på Volvo Car Mobility.