Toyota visar upp multifunktionellt fordon

E-Palette är ett kompakt, självkörande fordon som kan användas i många sammanhang. Foto: Toyota

e-Palette är ett kompakt, självkörande fordon som kan användas i mängder av sammanhang. Namnet e-Palette syftar på just detta – att fordonet med sin flexibla interiör har en bred uppsättning möjliga funktioner för olika typer av uppdrag. I samarbete med flera partners är Toyota Motor Corporation i full färd med att planera hur sådana fordon ska ingå i Woven City, som är Toyotas fullt uppkopplade prototyp för en framtida stad. Men målet för e-Palette är att fordonet ska kunna användas i flera kommersiella sammanhang och olika regioner under det tidiga 2020-talet.

När Toyotas ordförande Akio Toyoda presenterade sitt mål för hur Toyota ska bli ett mobilitetsföretag vid CES i januari 2018 lanserades även e-Palette som en symbol för mobilitet utöver bilar. Själva fordonet debuterade vid Tokyo Motor Show 2019 och det kommer bland annat att göra tjänst för transport av tävlande och funktionärer vid Olympiska och Paralympiska Spelen 2020, som flyttats fram till juli 2021 på grund av Covid-19.

Styrsystemet kommer att tillhandahållas som en ny funktion i Toyotas Mobility Services Platform och innehålla Autonomous Mobility Management System för anslutning till fordon samt e-Palette Task Assignment Platform för förbindelse med människor. Systemet kommer att minska väntetider och trängsel.

Med målet att uppnå perfekt TPS-baserad ”just-in-time”-tjänster kan AMMS sända e-Palettefordon när det behövs, dit det behövs och i det antal som behövs. Schemat kan ändras enkelt med fordon som automatiskt skickas ut och sedan återvänder. När fler fordon sänds ut justeras intervallerna mellan dem automatiskt. Felaktigheter upptäcks även automatiskt och, om det sker, skickas fordonet tillbaka till depån och ersättningsfordon sänds omedelbart till rutten. I händelse av en olycka kan fordonen stoppas och återvända automatiskt.

I linje med förhållningssättet ”Jidoka”, automatisering med mänsklig touch, i TPS introducerades e-TAP som en visuell styrfunktion. Visualisering av avvikelser gör det möjligt för en enda person att handha ett flertal fordon, istället för att en person kontinuerligt övervakar ett fordon. Det innebär en mindre personalstyrka. Arbetsinstruktioner tillhandahålls automatiskt. Uppdragshanteringen är gjord för att möjliggöra kortare ledtider för underhåll och möjlighet att utföra högkvalitativa tjänster med begränsad personal.