E-tron kvalificeras för nytt ramavtal

PRO Litium 3800 - eldrivet arbetsfordon från E-Tron. Foto: E-Tron

HBV, Husbyggnadsvaror, har precis slutfört upphandlingen av nytt ramavtal "Elfordon 22-127" där E-Tron som enda leverantör kvalificerat sig för avtalets samtliga fordonskategorier. Ramavtalet beräknas vara värt upp till 189 miljoner kronor. 

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

– Ett styrkebesked att vi som enda leverantör kvalificerar oss för samtliga kategorier. Det visar både på kvaliteten och bredden i vårt fordonsutbud. Vi visar återigen att vi är en av Sveriges främsta leverantörer av eldrivna arbetsfordon till bostadsbolagen, säger Henrik Gunnarsson som är försäljningschef på E-Tron.

Totalt inkom nio anbud varav fyra stycken uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. Ramavtalet startar 2022-02-01 med avtalstid två år där HBV har möjlighet till en eller flera förlängningar. Ramavtalet omfattar eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till HBV's medlemmar och övriga kunder som är avropsberättigade.