Swedavia fasar ut fossila drivmedel till flygplatsaktörer

Fossilfritt på Swedavias flygplatser. Foto: Swedavia

För att uppmuntra flygplatsaktörerna på Swedavias flygplatser att bli fossilfria och börja tanka HVO, fossilfri diesel, införde Swedavia 1 januari ett särskilt HVO 100-incitament på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Målet framgent är att all markbunden verksamhet vid samtliga Swedavias flygplatser ska vara helt fossilfri 2025.

Omställningen för mer klimatsmarta och fossilfria flygplatser fortsätter. 2014 påbörjades Swedavias projekt kring fossilfri diesel som en del av en grön bränslestrategi med målet att inga fossila koldioxidutsläpp ska finnas i den egna flygplatsverksamheten. Förra året uppnåddes denna målsättning och sedan dess har Swedavia tankat fossilfri förnybar HVO-diesel på sina flygplatser.

Glädjande nog finns det flygplatser som redan nu endast erbjuder flygplatsaktörer att tanka fossilfri diesel – Malmö Airport, Bromma Airport, Umeå Airport, Kiruna Airport, Åre/Östersund Airport, Visby Airport och Luleå Airport – och det är flygplatser där Swedavia står för merparten av flygplatsdriften, vilket innebär att dessa flygplatser inte behöver införa incitamentet.

– Som de största transporthubbarna i Sverige har Swedavia och våra flygplatser ett långsiktigt ansvar för att ställa om till klimateffektiva och fossilfria lösningar. Vi ligger redan i framkant och har tagit stora steg framåt de senaste åren för att säkerställa att all vår egen verksamhet redan är fri från fossila bränslen. Genom detta nya HVO 100-incitament vill vi uppmuntra alla våra flygplatsaktörer att följa efter och ta nästa steg in i framtiden mot en helt fossilfri fordonsflotta, säger Lena Wennberg, chef hållbar utveckling på Swedavia.

I ett första steg i incitamentet sker en differentiering på priset mellan HVO 100 och diesel då priset på HVO 100 sänks med 50 öre/litern samtidigt som diesel höjs med motsvarande summa. Differentieringen av priset startade den 1/1 2022 och kommer pågå fram till den 31/12 2024. Under perioden kan flera differentieringar förekomma för att stimulera flygplatsens aktörer att tanka HVO 100.