Freja förvärvar IRT Logistics

Danska SDK Freja investerar i det Göteborgsbaserade logistikföretaget IRT Logistics. Foto: Freja

Tillskottet av IRT Logistics tillför nya kollegor och stärker affärsområdet på styckegodstransporter mellan Sverige och UK för den snabbt växande danska logistikverksamheten SDK Freja. Med målet att stärka kompetensen inom vägtransport av styckegods mellan Sverige och UK har den danska verksamheten SDK Freja investerar i det Göteborgsbaserade logistikföretaget IRT Logistics.

– IRT Logistics har länge varit under vår radar, och nu var tiden mogen att ingå ett avtal. Det är ett uppköp som kommer att stärka vår verksamhet avsevärt på styckegodstransporter mellan Sverige och Storbritannien. Både existerande och nya kunder kommer till exempel att uppleva nya kundvänliga IT-lösningar, som en verksamhet i SDK Frejas storlek och erfarenhet tillför IRT Logistics och som stärker den service och de tjänster som efterfrågas, säger Søren Skive, EVP i Freja Transport  & Logistics.

Hos grundaren av IRT Logistics, Björn Steenstrup, är det också tillfredsställande att veta att kunskapen lever vidare i hans livsverk i SDK Freja.

– Vi har länge gått och tittat på Freja som en samarbetspartner, som kan driva vår verksamhet vidare med de riktiga visioner och nu är en passande tid. Vi har i år firat vårt 20-års jubileum, och efter det är det passande att lämna stafettpinnen vidare till någon som delar våra värderingar och som kan och vill utveckla den verksamhet som vi har byggt upp, säger Björn Steenstrup.

IRT Logistics har själva varit på en växtresa med 65 procents ökning av årsresultatet under de senaste fem åren och övertas med en förväntad estimerad årlig omsättning på 45 miljoner kronor. Alla medarbetare hos IRT Logistics fortsätter under de nya ägarna.

Uppköpet av svenska IRT Logistics är det tredje uppköpet för Freja Transport & Logistics under 2021 och det senaste tillskottet till SDK Frejas växtresa. Sedan de två logistikverksamheterna gick tillsammans i december 2020 har den gemensamma resan erbjudit ett delförvärv av danska Nordic Waste samt tre uppköp av logistikverksamheter i Norden: Finska TL Trans, norska Thoresen Transport och nu svenska IRT Logistics. Det är denna förvärvsmetod som kommer att säkerställa fortsatt tillväxt mot SDK Frejas uttalade mål om en totalomsättning år 2025 på 8 – 10 miljarder DKK.

– Vi förväntar oss ett ökat behov på marknaden för one-stop-shop logistiktjänster, och där är vi i SDK Freja på god väg till att vara det självklara valet, genom att alltid vara på jakt efter nya partners och verksamheter som kan komplettera och förbättra våra tjänster,” säger Ulrik Rasmussen, Group CEO i Freja Transport & Logistics Holding.