Mutares förvärvar samtliga aktier i Frigoscandia

Klartecken för Mutares förvärv av Frigoscandia. Foto: Frigoscandia

Det är nu klart att börsnoterade private equity bolaget Mutares, med huvudkontor i München, förvärvar samtliga aktier i Frigoscandia och dess underliggande bolag. Förvärvet av Frigoscandia blir Mutares andra svenska investering och Mutares ser stora möjligheter i Frigoscandia-koncernen framöver. Köpet av Frigoscandia är tänkt att stärka varu- och tjänstesegmentet som en ny plattformsinvestering med flera möjligheter till tilläggsförvärv i Norden och Kontinentaleuropa.

– Vi är mycket glada över att Konkurrensverket hanterat ärendet så snabbt. Vi ser fram emot att aktivt en- gagera oss i Frigoscandias fortsatta utveckling. Frigoscandia har idag Nordens största terminal- och la- gernätverk, och vi vill stödja företagets resa i att ytterligare stärka den nordiska plattformen och det inter- nationella erbjudandet, säger Carl Kistenmacher, Head of Nordics at Mutares.

– Jag och den övriga ledningen i Frigoscandia känner stor tillförsikt inför den här förändringen. Vi har en väldigt ambitiös affärsplan för de närmaste åren, och Mutares är en internationell investerare med lång erfarenhet som agerar aktivt och operationellt för att stödja sina portföljbolag i deras utvecklingsresor mot starkare marknadsposition och lönsamhet säger Peter Haveneth, vd för Frigoscandia.

Under 2021 har Frigoscandia gjort stora satsningar i linje med sin nya affärsplan som syftar till att ytterligare stärka bolagets marknadsposition som ett starkt och fristående specialistbolag: Under augusti månad bytte Bring Frigo officiellt tillbaka till sitt tidigare varumärke Frigoscandia, ett arbete som nu fortsätter under nya ägaren Mutares.

Leap Delivery än en ny tjänst där livsmedelsleverantörer till butiker nu har möjlighet att bedriva direktför- säljning i kombination med klimatsmarta samleveranser.

Driftsättning av en ny anläggning i Helsingborg där både lager och terminal möts i samma fastighet, allt för en effektivare och miljövänligare butiksdistribution. Nya temperaturzoner inkluderas i Frigoscandias erbjudande vilket öppnat upp för en rad nya stora kund- kontrakt inom lagring och transporter av mindre temperaturkänsliga produkter.

Stora satsningar senaste året på att bli fossilfria senast efter 2025 där Frigoscandia nyligen lagt en beställning hos Scanias på över 110 nya lastbilar, där mer än 75 procent är gasdrivna och resterande del drivs med andra fossilfria bränslen.