Rekord för containervolymerna i Göteborgs Hamn

X-press Feeders nya linje är en faktor som bidrog till volymrekord i hamnen. Bild: Göteborgs Hamn

Bästa novembersiffran någonsin för containervolymerna i Göteborgs Hamn.

– Den senaste rapporten visar på 7 procents ökning på godsvolymer från januari till november, vilket ger den högsta volymen sedan 2015. Dessutom visar november månads siffror för containervolymen på hela 74 250 TEU, mig veterligen är detta den högsta novembersiffran någonsin i Göteborgs Hamn, säger Elvir Dzanic, VD, Göteborgs Hamn.

Huvuddelen av hamnens containervolymer hanteras i containerterminalen som driftas av APM Terminals i Göteborgs Hamn.

Året 2021 närmar sig sitt slut och trots fortsatt pandemi har Göteborgs Hamn, tillsammans med partners i godsnavet, lyckats fullfölja sitt uppdrag, det att alltid hålla hamnen öppen och skapa förutsättningar att stärka svensk industris konkurrenskraft genom hållbara transporter till varuägarnas marknader.

Den 12 december användes hamnen för första gången i modern historia som nödhamn. Fartyget Almirante Storni, vars trälast fattat eld, fick efter sju dagar till havs till slut nå kaj och branden ombord kunde släckas under kontrollerade former. Detta samtidigt som övrig verksamhet i hamnen kunde fortsätta utan störningar.

– Ingen hamn vill ha in ett brinnande fartyg men när vi väl stod inför fattat beslut så var det en självklarhet för oss att se till att ha allt på plats för att få in henne till kaj. Samtidigt visste vi att om någon hamn skulle klara denna utmaning så var det Göteborgs hamn, säger Elvir Dzanic.

Handelsnationen Sverige bygger idag sitt välstånd på att landets företag handlar med omvärlden, och ett stort ansvar vilar på Göteborgs Hamn. Trots en pandemi som fortfarande härjar, logistikkedjor som skakar, brist på containers och sviktande fartygskapacitet.

– Vi vet att om hamnen stänger ner skulle det inte ta många dagar innan vi fick stora störningar i leveransen av allt från livsviktiga läkemedel till mat och andra förnödenheter. För att inte tala om industrin med stopp i produktion på grund av komponentbrist som snabbt skulle uppstå. Så det är med stolthet vi ser tillbaka på året som gått, och med tacksamhet till alla som arbetar dygnet runt i hamnen så att näringslivet tryggt kan fortsätta att bedriva sina verksamheter, även i en osäker omvärld, säger Elvir Dzanic.