Logistic Contractor bygger nytt lager åt Ica Fastigheter

ICAs logistikbyggnad i Hackstaområdet i Västerås. Foto: Saltängen Property Invest

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Ica Fastigheter att bygga livsmedelskedjans nya lager för blommor i Västerås. Den totala ytan uppgår till 13 500 kvadratmeter, inklusive en kontorsdel på 950 kvadratmeter. Anläggningen ska utrustas med flera temperaturzoner. Certifiering ska ske enligt Breeam, med siktet inställt på att uppnå nivån Excellent. Ordervärdet uppgår till 197 miljoner kronor.

Byggstart är planerad till mars 2022 med överlämning till Ica Fastigheter i januari 2023. Avtalet är villkorat av att bygglov erhålls. Den nya anläggningen uppförs i anslutning till Icas befintliga lager på Hackstaområdet i Västerås och ska också fungera som gemensam utlastningsyta.

– Vi tackar för förnyat förtroendet från Ica Fastigheter, som är en stor och viktig aktör på den svenska logistikmarknaden. Tempererade lager är något som vi har stor erfarenhet av, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med beställaren för att uppnå såväl certifieringen som anläggningens övriga kvalitets- och miljömål, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.